Artikel från Södertörns högskola
20 april 2011

Skillnader finns mellan fiskar från förorenade miljöer och de från renare vatten

Kan utsläpp från industrier längs Östersjöns kust påverka genetiken hos de fiskar som lever där? Forskare vid Södertörns högskola har jämfört den genetiska sammansättningen i bestånd av storspiggar som lever i vattnen utanför massabruk med de i närliggande renare områden. Resultaten presenteras i ett kommande specialnummer om evolution och miljögifter i den vetenskapliga tidskriften Ecotoxicology.

Emma Lind, doktorand, och Mats Grahn, docent och lektor i ekologi vid Södertörns högskola, har analyserat genetiska markörer för att jämföra storspigg som lever utanför massabruk i Östersjön med populationer från närliggande renare miljöer.

Resultaten visar att spiggar utanför de olika massabruken är mer lika varandra genetiskt än de är spiggar som lever i närheten men i renare miljöer.  Normalt är populationer långt ifrån varandra mer genetiskt olika än populationer nära varandra, främst beroende på begränsade möjligheter att flytta långa sträckor. Även i den här studien hittade forskarna det mönstret men trots det fanns det tydliga skillnader mellan fiskar från förorenade miljöer och de från renare vatten.

– Våra resultat visar att de fiskar vi undersökt från förorenade miljöer helt enkelt lever under ett annat selektionstryck än de som lever bara några kilometer bort från massabrukens utsläpp, säger Emma Lind. Det som är slående med våra resultat är att det visar på att evolution har skett på kort tid och i en helt öppen miljö där fiskarna kan röra sig fritt.

Forskarna har också identifierat genetiska markörer som troligen är påverkade av naturlig selektion.

– I framtiden planerar vi att gå vidare med de här markörerna och se om vi kan koppla dem till någon gen med känd funktion och se vilka egenskaper som är under selektion, berättar Mats Grahn. Spiggens hela genuppsättning är sekvenserad så det är fullt möjligt att vi kan ta reda på vilka specifika gener som påverkats av föroreningarna.
Kontakt
Emma Lind: emma.lind@sh.se, 073-572 66 73, 08-608 47 65
Eleonor Björkman, informatör vid Södertörns högskola: eleonor.bjorkman@sh.se, 070-286 13 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera