Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2011

Mer utrymme, om kycklingar och kaniner får bestämma själva

Ökad sjuklighet och beteendeförändringar är vanliga mått på överbeläggning i djuruppfödning, men redan långt innan sådana problem noteras kan djurtätheten vara betydligt högre än vad som är optimalt för djuren. Det visar Stephanie Buijs från SLU i en avhandling om slaktkycklingar och kaniner.

Tidigare forskning om hur beläggningstäthet påverkar djurvälfärd har fokuserat på negativa effekter på hälsa och beteende, och det är sådana undersökningar som ligger till grund för dagens djurskyddsbestämmelser. Att djuren varken är sjuka eller uppvisar oönskade beteenden är dock ingen garanti för att tillgången på utrymme är optimal från djurets synvinkel. För att ta reda på mer om detta har Stephanie Buijs, från SLU och belgiska ILVO, gjort detaljerade beteendestudier av slaktkycklingar och kaniner i olika grupp- och burstorlekar. Ett viktigt mål var att hitta den högsta beläggningsgrad där djuren inte strävar efter att undvika varandra.

Kycklingar som fick mindre utrymme ändrade beteende på flera sätt; de sökte sig oftare mot väggar, justerade sitt- eller liggställning oftare och ägnade mindre tid åt putsning. Något tröskelvärde med snabbt ökande beteendeförändringar kunde inte ses, utan effekten kom gradvis med ökande beläggningstäthet. Socialt undvikande beteenden (längre avstånd till andra kycklingar än vid en slumpmässig fördelning) började dock synas redan vid tätheter över 2,4 fåglar per kvadratmeter.

I en annan studie visade Stephanie Buijs att kycklingar var villiga att anstränga sig för att uppnå en täthet lägre än 15 fåglar per kvadratmeter, vilket ungefär motsvarar EU:s nya gränsvärde. Kycklingarna gavs möjlighet att röra sig mellan två avdelningar med olika beläggningsgrad genom att ta sig över ett hinder. Slaktkycklingarna visade en stark motivation för den lägre beläggningsgraden, då fler djur gick från hög till låg beläggningsgrad än tvärtom, till och med när det hinder som användes vid en tidigare utvärdering hade hindrat 20–25 procent av fåglarna från att lyckas nå mat efter 6 timmars foderberövande.

När det gäller köttkaniner visade det sig att de försökte undvika varandra vid alla tätheter som testades, vilket tyder på att den optimala beläggningsgraden för arten ligger under fem djur per kvadratmeter. Denna beläggningsgrad är fyra gånger lägre än den som används i kommersiell praxis i många EU-länder, men överensstämmer dock med svensk lagstiftning. Kaninerna drogs mindre till varandra om buren berikats med en träkonstruktion. Det kan bero på att kaniner utan denna berikning använde mer tid till att vara sysselsatta med varandra.

– Min slutsats är att slaktkycklingar och kaniner sprider ut sig i ett utrymme på ett sätt som visar att de skulle föredra mycket mer plats än vad de får idag, säger Stephanie Buijs. Djur kan ju föredra både något som är ett viktigt behov eller en lyx – men hos slaktkycklingarna såg vi att det verkligen var viktigt för dem att uppnå en täthet lägre än vad som används i industrin idag. För att kunna ge pålitliga rekommendationer som kan användas för regelverk behöver vi titta på om kycklingarna även skulle anstränga sig för att ta sig från en mediumhög beläggningsgrad till en låg, eller om en sådan minskning är att betrakta som lyx för dem. En liknande studie för kaniner behövs också.

Doktorsarbetet har genomförts i ett samarbete mellan SLU och ILVO (Institutet för lantbruks- och fiskeriforskning) i Belgien.

——————————————————————————–
Stephanie Buijs, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, försvarade sin avhandling Using spatial distribution and behaviour to determine optimal space allowances for poultry and rabbits den 4 mars 2011.Opponent var Professor Christine Nicol, University of Bristol, Storbritannien

Mer information:
Frågor på engelska: Stephanie Buijs, stephanie.buijs@ilvo.vlaanderen.be
Frågor på svenska: Linda Keeling, Linda.Keeling@slu.se

http://www.slu.se/husdjurmiljohalsa [Ref 1]
http://www.ilvo.vlaanderen.be/default.aspx?tabid=83&language=en-US [Ref 2]

Länk till avhandlingen (pdf):
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002438/ [Ref 3]

Pressbilder (får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf/källa ska anges):
– Fem veckor gamla slaktkycklingar hållna i burar med 2,4 fåglar/m2 [Ref 4]. Foto: Stephanie Buijs
– Fem veckor gamla slaktkycklingar hållna i burar med 21,8 fåglar/m2 [Ref 5]. Foto: Stephanie Buijs
– En slaktkyckling hoppar over ett hinder för att nå maten [Ref 6]. Foto: Carmen De Pauw
– Tre veckor gamla slaktkycklingar hållna i burar med 21,8 fåglar/m2. [Ref 7] Foto: Stephanie Buijs
– Köttkaniner i burar med 15 djur/m2 [Ref 8]. Foto: Stephanie Buijs

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera