Artikel från Lunds universitet
9 mars 2011

Flyttande fjärilar når fram lika snabbt som fåglar

Miljontals nattfjärilar och småfåglar flyttar varje år tusentals kilometer mellan sina sommar- och övervintringsområden. Nu visar ny forskning att dessa helt olika djurgrupper har förvånansvärt lika flytthastigheter. Fjärilarna tar nämligen större risker än fåglarna.

Forskare från Lunds universitet har tillsammans med utländska kollegor analyserat tusentals radarföljningar av småfåglar och nattfjärilar och upptäckt att de olika djurgrupperna märkligt nog har tämligen lika flytthastigheter och orientering. Olika strategier leder de bägge djurgrupperna till samma resultat – nattfjärilar utnyttjar medvindar i högre grad, vilket är riskfyllt men lönsamt, medan fåglar är mer försiktiga och därmed inte får lika mycket hjälp av vinden. Forskarna visar att nattfjärilar och småfåglar har utvecklat helt olika beteenden som lösning på samma problem.

– Vi var väldigt förvånade över att hitta så lite skillnad i slutresultat mellan fåglars och insekters migration, säger Thomas Alerstam, professor i zooekologi vid Lunds universitet.

Småfåglar som sångare och trastar kan av sig själva flyga upp till fyra gånger snabbare än nattfjärilar. Därför förutsatte forskarna att småfåglarna skulle flytta snabbare. Det var en stor överraskning när de såg att medelhastigheterna var nästan identiska.

Studien har utförts i samarbete med Rothamstead Research i Storbritannien, där dr Jason Chapman har lett arbetet med att följa nattfjärilarna med radar. Småfåglarna har i sin tur studerats med radar i Sverige av forskare vid Lunds universitet. Doktoranden Cecilia Nilsson är en av dem som samlat in materialet. Hon arbetar just nu med att följa fåglar med en mobil radaranläggning i Falsterbo i Skåne.

– Det är intressant att två helt olika strategier och inställningar till risk leder till samma resultat. Vi har studerat nattflyttande småfåglar med radar i Abisko i norr och Falsterbo i söder och det är väldigt spännande att jämföra våra data med liknande data från andra djurgrupper, säger Cecilia Nilsson.

Artikeln publiceras denna vecka i Proceedings of the Royal Society B under titeln “Convergent Patterns of Long-distance Nocturnal Migration in Noctuid Moths and Passerine Birds” av Thomas Alerstam, Jason W. Chapman, Johan Bäckman, Alan D. Smith, Håkan Karlsson, Cecilia Nilsson, Don R. Reynolds, Raymond H. G. Klaassen, och Jane K. Hill.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Professor Thomas Alerstam, Biologiska institutionen, Lunds Universitet
Tel: 046 222 37 85, Thomas.Alerstam@ekol.lu.se
Doktorand Cecilia Nilsson, Biologiska institutionen, Lunds Universitet
Tel: 046 222 36 14, 0707 36 39 16, Cecilia.Nilsson@zooekol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera