Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2011

Havsbaserad vindkraft påverkar fiskars beteende

Fisk påverkas av vindkraftsbuller och kan höra det på flera kilometers håll. När vindkraftverk byggs medför det höga ljudnivåer som gör att fiskar på långa avstånd kan påverkas negativt. Då fiskar har olika hörselförmågor drabbas olika arter på olika sätt av ljudet. Det visar en ny doktorsavhandling i zoologi vid Stockholms universitet.

Under de senaste årtionden har vi människor ökat vår aktivitet i havet med alltifrån fartygstrafik, turism och fritidsaktiviteter samt havsbaserad vindkraft. Detta är väldigt bullriga aktiveter som har gjort att bakgrundsljudet i haven har ökat kraftigt. Inom de närmsta 20 åren kommer cirka 30 000 nya vindkraftverk byggas i Europeiska vatten för att öka den förnyelsebara energin och minska utsläppen av koldioxid. Vindkraftverkens fundament fungerar som konstgjorda rev och kan lokalt öka antalet fiskarter och antalet fiskar inom en vindkraftpark. Dock kan det finnas vissa risker med utbyggnaden av havsbaserad vindkraft då det ljud som genereras när en park byggs kan både störa och döda fisk. På långt håll kan ljudet också störa biologiska viktiga funktioner som till exempel reproduktion, hitta byten eller för att undvika att själv bli uppätna. De flesta fiskar hör bra och eftersom ljudet färdas väldigt långt kan det bli en storskalig påverkan vid höga ljudnivåer.

Fiskar kan själva producera ljud genom att vibrera simblåsan med hjälp av närliggande muskler. Detta ljud använder fisken för att skrämma iväg rivaler, locka till sig partners och under själva parningen. Mathias Andersson, doktorand på Zoologiska institutionen på Stockholms universitet, har studerat hur havsbaserad vindkraft påverkar fiskekosystemet, både under byggnations och under driftsfasen.

– Vi noterade i ett experiment att torsk och plattfisken sjötunga reagera kraftigt på ljudnivåer som liknar ett pålningsarbeten på ett avstånd av 7-70 km, säger Mathias Andersson.

Vindkraftverken bullrar även under själva produktionsfasen men ljudnivån är inte så hög att fisk direkt skadas eller dör. Ljudet är dock så högt att det kan höras på flera kilometer, även om det är andra ljudkällor som fartyg finns i området. Detta beror på att vindkraftverken producerar en speciell ton som skär igenom fartygsbullret.

– Lax och ål kan höra en vindkraftpark på ett avstånd av 1 km medan sill och torsk som har bättre hörselförmåga kan upptäcka parken på mer än 10 km avstånd när parken är i full gång, förklarar Mathias Andersson.

Även om ljudnivåer under drift inte direkt skadar fisken så kan ljudet från vindkraftparkerna överrösta fiskarnas egen kommunikation på nära håll och göra fiskarna stressade. Detta kan i sin tur leda till minskad tillväxt och potentiellt påverka reproduktionen. Dock saknas ännu kunskap för att kunna uttala sig om detta med säkerhet och mer forskning i ämnet behövs.

EU utarbetar just nu på indikatorer inom det Marina Direktivet som skall beskriva miljöstatusen i våra hav och en av dessa indikatorer beskriver ljud. Arbetet går dock trögt på grund av stora kunskapsluckor om effekterna av ljud på fisk. Det finns även stora brister i kunskaperna om hur hög ljudnivån tillsammans blir av flera vindkraftsparker inom samma havsområde.

Avhandlingens namn:
Offshore wind farms – ecological effects of noise and habitat alteration on fish [Ref 1]
Ytterligare information:
Mathias Andersson, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, mobil 070-968 80 80, e-post mathias.andersson@zoologi.su.se

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera