Artikel från Uppsala universitet
3 december 2010

Ny kartläggning kan ge bättre skydd för östersjöfisk

En kartläggning av vilka områden och livsmiljöer som är viktiga för fiskar i Östersjöns skärgårdsområden är resultatet av en ny avhandling från Uppsala universitet. Det är användbart till exempel vid inrättandet av skyddade områden.

Fisk har en viktig funktion i Östersjöns ekosystem. Ett exempel är hur goda bestånd av rovfisk kan motverka mängden fintrådiga alger. Exploateringen av kustmiljöer ökar sakta men säkert vilket gör att tillgängliga miljöer för flera arter som till exempel gädda och abborre krymper.

– Därför är det mycket oroande att rekryteringen av dessa rovfiskar är mycket låg i en del kustområden, säger doktoranden Göran Sundblad.

Göran Sundblad har i samarbete med sin arbetsgivare Fiskeriverket, tagit fram utbredningskartor för specifika livsstadier och arter genom moderna tekniker för rumslig modellering.

–  Att göra fullständiga fältkarteringar är inte tidsmässigt och ekonomiskt genomförbart Det vi gjort går i princip ut på att skapa fältbaserade statistiska modeller som överförs till kartor över fiskars utbredning, säger Göran Sundblad.

Resultaten visar vilka områden och livsmiljöer som är viktiga vid olika livsstadier för bland annat abborre, gädda, gös, mört, flundra och piggvar. Modelleringen möjliggör identifiering av rekryteringsområden som kan styra hur mycket fisk det finns, vilket visar att bevarande av viktiga livsmiljöer kan ge mer fisk. På så vis blir den ett viktigt verktyg till exempel för underlag till beslut om inrättande av skyddade områden.

Avhandlingen läggs fram vid uppsala universitet fredag 10 december. För mer information kontakta Göran Sundblad, Telefon: 018-471 27 04, 070-447 17 41, E-post: goran.sundblad@ebc.uu.se

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera