Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2010

Stora framsteg för rymdteknik på djupet

Forskare på Ångströms rymdtekniska centrum (ÅSTC) vid Uppsala universitet har länge arbetat med att utveckla en kraftigt miniatyriserad undervattensfarkost. Nu har de gjort stora framsteg i utvecklingen av den teknik farkosten ska ha med sig ner i djupet för att avbilda omgivningarna där. Ubåten, som inte är större än ett par läskburkar, ska användas för studier av subglaciära sjöar.

Forskare på Ångströms rymdtekniska centrum (ÅSTC) vid Uppsala universitet har länge arbetat med att utveckla en kraftigt miniatyriserad undervattensfarkost. Nu har de gjort stora framsteg i utvecklingen av den teknik farkosten ska ha med sig ner i djupet för att avbilda omgivningarna där. Ubåten, som inte är större än ett par läskburkar, ska användas för studier av subglaciära sjöar.   

I djupt och mörkt vatten används vanligen antingen akustisk eller optisk teknik för att avbilda omgivningen. Forskare vid ÅSTC har utvecklat världens minsta sonar. En sonar är ett instrument som med hjälp av ljudvågor tar upp information som kan omvandlas till bilder. I det här fallet är själva elementet, det som sätts i svängning och skapar ljudvågorna, inte större än en tändsticka.

Att sonaren är så liten att den i storlek närmar sig ljudvåglängden medför problem. Det blir till exempel svårt att få tillräckligt detaljerade bilder. För detta har doktoranden Jonas Jansson bidragit med en lösning.

– Nu kan jag med hjälp av sonaren till och med avbilda små fiskar, som ju, akustiskt sett, nästan är vatten, säger Jonas Jonsson.

Den lilla ubåten är även utrustad med en kamera. Också här har den minimala storleken bjudit på utmaningar. De objekt kameran fångade på bild saknade naturliga storleks- och riktningsreferenser. Martin Berglund, numera doktorand vid institutionen för teknikvetenskaper, skapade inom ramen för sitt examensarbete, en lösning på problemet. Han har utvecklat ett hjälpmönster genom att använda ett linselement med detaljer mindre än en tusendels millimeter och en liten laser. På så vis får man en bild som beskriver topografin hos det avbildade.

Ubåtsprojektet på ÅSTC genomförs i samarbete med Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning). Farkosten ska i första hand kunna sjösättas genom smala kilometerlånga borrhål för utforskning av otillgängliga miljöer i sjöar som befinner sig under glaciärer. Men på sikt skulle tekniken också kunna användas inom marinarkeologin eller för att undersöka vattenledningar.

För mer information kontakta Greger Thornell, forskare vid institutionen för teknikvetenskaper Uppsala universitet, telefon 018 471 7126, e-post greger.thornell@angstrom.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera