7 oktober 2010

Nya grepp att förebygga hudcancer

Varje år genomförs ”Euromelanoma Day” för att förebygga hudcancer hos allmänheten. Intresset har varit stort men det har varit svårt att nå ut till vissa riskgrupper. Därför införs nya sätt att få dessa personer att undersöka sina fläckar hos en hudläkare. Det visar forskning från Sahlgrenska akademin som presenteras under hudläkarkonferensen i Göteborg.

John Paoli är forskare vid Sahlgrenska akademin och specialistläkare på hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är en av föreläsarna under den pågående hudläkarkonferensen.   

– Vi går ut i press och media i maj varje år med information om risken med att sola för mycket och varningstecken för att man kan ha utvecklat hudcancer. Sedan erbjuds tider hos hudläkare för bedömning av misstänkta fläckar en särskild dag, Euromelanoma Day, utan att man behöver vända sig först till sin vårdcentral.

Initiativtagare till kampanjen är Euromelanomagruppen inom Europas största ideella förening inom dermatologi och venereologi, EADV. I Sverige brukar cirka 3 000 patienter undersökas denna dag och nästan en procent av patienterna har malignt melanom, sex procent har basaliom – en vanligare form av hudcancer som dock inte är lika farlig och 1O procent har förstadier till en tredje form av hudcancer, så kallad skivepitelcancer.

– Vi försöker införa nya bokningsmetoder för de begränsade tider som erbjuds under dagen i vår strävan att nå de patienter som löper större risk att utveckla hudcancer. Bland annat så har vi infört en åldersgräns på 18 år, säger John Paoli.
– Med hjälp av denna begränsning visar det sig att vi får in äldre patienter och färre “onödiga” besök för unga patienter med mycket låg risk för att ha hudcancer. Patienterna som undersöks i Sverige är därmed tio år äldre i snitt än de i Europa och vi hittar därför fler tumörer.

En annan nyhet, enligt John Paoli, som skiljer Sverige från det övriga Europa, är att patienterna ska få betala normal taxa för besöket hos hudläkare. Deras erfarenhet hittills är att detta leder till att man som patient verkligen har undersökt sin hud noggrant före besöket och att det finns en fläck som man är oroad för och inte bara söker för säkerhets skull.
– V hoppas att dessa åtgärder kommer att leda till färre dödsfall och mindre kostnader för samhället, eftersom säker diagnostik hos hudspecialist har visat sig vara klart effektivare än onödig provtagning inom primårvården, betonar John Paoli.

FAKTA HUDCANCER
Hudcancer är en grupp vanliga cancerformer. Basaliom är den vanligaste formen med cirka 35 000 fall årligen i Sverige. Den mest allvarliga formen är Malignt melanom och den drabbar cirka 2 500 personer per år.  Behandlingen består av kirurgi eller strålning eller en kombination av båda. Om sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede är prognosen god, men mindre botbar om tumören fått växa under lång tid.

Kontaktinformation
John Paoli, specialistläkare på hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Sahlgrenska akademin, mobil: 073-040 40 44, e-post: john.paoli@vgregion.se
Studiens titel: Skin Cancer Detection among 2961 Patients during the “Euromelanoma Day” Screening Campaign in Sweden 2009
Författare:John Paoli, Sophia Lindorsson, Mikael Tarstedt, Margareta Frohm-Nilsson

Tid: fredag, 8 okt kl 15:25
Plats: Sal J1, Svenska Mässan, Göteborg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera