Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2010

Immunförsvaret viktigt i kampen mot magsäckscancer

Forskare har identifierat vissa celler i immunförsvaret som angriper magsårsbakterien Helicobacter pylori, vilken är en av riskfaktorerna bakom utvecklingen av magsäckscancer. Upptäckten kan leda till snabbare diagnostik, behandling och bättre prognos för patienterna med magsäckscancer. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Helicobacter pylori är en av de vanligaste bakteriella infektionerna i världen. Bakterien leder till en kronisk inflammation i magens slemhinna. De flesta drabbade är symptomfria men bakterien kan orsaka både magsår och ibland kan även magsäckscancer utvecklas. Symptomen för magsäckscancer är diffusa, och sjukdomen upptäcks därför ofta i ett sent skede och har en mycket dålig prognos.

– Vi vet inte på vilket sätt den kroniska inflammationen som orsakas av Helicobacter pylori påverkar utvecklingen av magsäckscancer. Det var därför intressant att studera hur immunförsvaret uppträder mot Helicobacter pylori i magslemhinnan, säger Åsa Lindgren, forskare på avdelningen för mikrobiologi och immunologi.

De undersökte hur en typ av immunceller som kallas för NK-celler, det vill säga naturliga mördarceller, reagerade på Helicobacter pylori. NK-celler är en viktig del av immunförsvaret, eftersom de kan både känna igen och döda celler som är infekterade av virus, bakterier och tumörceller.
– Vi fann att en speciell typ av NK-celler var aktiva mot magsårsbakterien. Dessa NK-celler producerade cytokiner som är immunförsvarets signalämnen och ett försvar mot inkräktaren, säger Åsa Lindgren.

Forskarna resultat tyder på att NK-cellerna kan ha en viktig roll i immunförsvaret mot Helicobacter pylori. Tidigare forskning har även visat att en hög andel NK-celler i tumörvävnad har bidragit till en bättre prognos och ökad överlevnad för magsäckscancerpatienter, då NK-cellerna hjälper till att eliminera tumörcellerna.

Därför tror forskarna att en aktivering av NK-celler kan spela en viktig roll i förhindrandet av tumörutveckling och att en försvagad NK-cellsaktivitet kan öka risken för att utveckla cancer. Åsa Lindgren hoppas på att deras fynd kan användas för att ta fram nya behandlings- eller diagnosmetoder för magsäckscancer.
– Detta skulle kunna betyda en möjlighet att diagnosticera magsäckscancer på ett tidigt stadium vilket därmed skulle innebära en bättre prognos för magsäckscancerpatienter.

FAKTA MAGSÄCKSCANCER
Ventrikelcancer eller magsäckscancer är en elakartad tumör i magsäckens slemhinna. Den är en av de vanligare cancerformerna i Sverige. Under 2007 diagnosticerades drygt 900 fall, varav 600 var män. Behandlingen är operation och kan kombineras med strålbehandling och cellhämmande medel.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi

Avhandlingens titel: The function of natural killer cells in Helicobacter pylori infection and gastric cancer

Avhandlingen är försvarad

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Åsa Lindgren, telefon 0702-255953, e-post asa.lindgren@microbio.gu.se

Handledare:
Docent Samuel Lundin, telefon 031-786 6207, e-post samuel.lundin@microbio.gu.se
Docent Åsa Sjöling, telefon 031-786 62 32, e-post asa.sjoling@microbio.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera