Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2010

Ny mekanism bakom bukspottskörtelcancer upptäckt

Forskare vid Karolinska Institutet visar i en ny studie hur två typer av cellförändringar samspelar vid uppkomsten av cancer. Resultaten kan öka möjligheterna för tidig upptäckt av bland annat bukspottskörtelcancer, en av de allra dödligaste cancerformerna.

Cancer i bukspottkörteln är en cancerform med få behandlingsalternativ och dålig prognos. Två cellulära förändringar är särskilt vanliga vid bukspottskörtelcancer: mutationer i en familj cancergener som kallas RAS och ökad aktivitet i den så kallade Hedgehog-signalvägen, en molekylär signalöverföringsmekanism som normalt endast är aktiverad under embryoutvecklingen.

Den nya studien, som publiceras i tidskriften Nature Structural & Molecular Biology, visar hur RAS och Hedgehog-signalvägen samspelar i uppkomsten av bukspottskörtelcancer i möss. Aktivering av cancergener inom RAS-familjen leder dels till att tumörcellerna börjar utsöndra den faktor (SHH) som aktiverar Hedgehog-signalering, dels till att tumörcellernas egen förmåga att svara på denna typ av stimulering stängs av.

Blockeringen av Hedgehog-svar hjälper i denna fas till att säkra överlevnaden hos tumörcellerna medan omgivande celler stimuleras till ökad tillväxt. I ett senare skede när tumören blivit mer aggressiv hävs blockeringen så att även tumörcellernas tillväxt påskyndas genom Hedgehog-signalering. Forskarna identifierade också de proteiner som styr tumörcellernas känslighet för SHH.

En av anledningarna till den dåliga prognosen vid bukspottskörtelcancer är att sjukdomen är svår att upptäcka i ett tidigt stadium. Enligt forskarna kan de nya resultaten få betydelse för utveckling av bättre diagnostiska metoder och behandlingsstrategier.

Publikation: “DYRK1B-dependent shift of Hedgehog signaling from an autocrine towards a paracrine mode by mutant RAS”, Matthias Lauth, Åsa Bergström, Takashi Shimokawa, Ulrica Tostar, Qianren Jin, Volker Fendrich, Carmen Guerra, Mariano Barbacid och Rune Toftgård, Nature Structural & Molecular Biology, AOP 30 April 2010, doi: 10.1038/nsmb.1833.

För mer information, kontakta

Professor Rune Toftgård
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Tel: 08-608 91 52
Mobil: 0708-720533
E-post: Rune.Toftgard@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: Katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

BILD: Rune Toftgård, foto av Erik Cronholm

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera