Artikel från Linnéuniversitetet
19 maj 2010

Att tyda oskrivna regler – ny avhandling om patienter, närstående och sjuksköterskor i palliativ cancervård

Tidig diagnostisering och snabb utveckling av nya behandlingsmetoder gör att fler människor lever längre med en cancerdiagnos. Men när det inte längre är möjligt att bota en sjukdom är målet att uppnå bästa möjliga livskvalitet för den sjuke och de närstående genom att erbjuda palliativ vård. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet belyser Anna Sandgren komplexiteten för patienter, närstående och sjuksköterskor i palliativ cancervård.

Avhandlingen bygger på studier inom akutsjukvård och hemsjukvård. Den första studien beskriver symtom, vårdbehov och cancerdiagnoser hos palliativa patienter som vårdats inom akutsjukvården. Resultatet visar att relativt få symtom och vårdbehov är relaterade till specifika cancerdiagnoser, vilket innebär att fokus i palliativ cancervård bör ligga på att behandla symtom oavsett cancerdiagnos.

I avhandlingen utvecklar Anna Sandgren teorier om patienter, närstående och sjuksköterskor inom palliativ cancervård. Den övergripande teorin ”Att tyda oskrivna regler” förklarar hur patienter, närstående och sjuksköterskor genom olika strategier hanterar ovissheten om hur de ska agera och bete sig i olika kontexter.
– Inom hälso- och sjukvården finns outtalade förväntningar och oskrivna regler om hur man ska bete sig, vilka värderingar och attityder man bör ha för att bli accepterad och bekräftad säger Anna Sandgren.

I teorin ”Strävan att överleva emotionellt” förklarar hon hur sjuksköterskor på olika sätt hanterar den ständigt överhängande risken att bli emotionellt överbelastade vid vård av döende cancerpatienter inom akutsjukvården. Teorin ”Att vårda utifrån önskan att göra gott” handlar om hur sjuksköterskor genom olika vårdsätt hanterar sin önskan om att kunna erbjuda en god vård till patienter som vårdas i hemmet. Teorin ”Att leva i väntan” förklarar hur patienter och närstående hanterar att det normala bryts genom att kämpa, anpassa sig eller helt enkelt överlämna sig själv.

Avhandlingen belyser komplexiteten i palliativ cancervård när sjuksköterskor med olika vårdsätt möter patienter och närstående med olika förhållningssätt. Personalen måste vara medveten om sitt eget vårdsätt och om patienters och närståendes förhållningssätt för att kunna bedöma och möta deras behov och därmed kunna ge en individuell palliativ vård.
– För att kunna erbjuda en god palliativ vård behöver det palliativa tankesättet implementeras i alla vårdformer där människor i livets slutskede vårdas, påtalar Anna Sandgren.

Anna Sandgren är doktorand i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon är verksam som sjuksköterska vid Landstinget Kronobergs kirurgklinik i Ljungby och har sin doktorandtjänst vid FoU Kronoberg.

Avhandlingen ”Deciphering unwritten rules. Patients, relatives and nurses in palliative cancer care” försvaras den 21 maj 2010 kl. 10.30. Disputationen äger rum i sal Myrdal, Hus K, Linnéuniversitetet i Växjö. Opponent är professor Bodil Wilde-Larsson, Karlstads universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Anna Sandgren, telefon 070-313 17 58 eller e-post anna.sandgren@lnu.se

Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press, 0470-70 82 67 eller lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera