Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2010

Neurotoxin hittat i organismer i Östersjön

Ett neurotoxin som kopplats samman med ALS har upptäckts i ett flertal organismer i Östersjön och på västkusten. Det visar en ny studie av forskare från bland annat Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Den ovanligt höga frekvensen av incidenter av neurologiska sjukdomar på den tropiska ön Guam efter andra världskriget, har kopplats till konsumtion av växter och djur med höga halter av ²-metylamino-L-alanin (BMAA). BMAA är ett neurotoxin som sedermera visade sig produceras av cyanobakterier som lever i symbios med dessa växter. År 2005 påvisade forskare vid Stockholms universitet att merparten av cyanobakterier insamlade från ett större antal jordar och vattendrag utspridda i världen producerar BMAA.

I en ny studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) har forskarna gått vidare och visar att även naturliga populationer av de cyanobakterier som ’blommar’ i Östersjön varje sommar producerar BMAA under hela blomningssäsongen (2-årig studie).

– Vi har också påvisat att BMAA finns i de djurplankton som lever med dessa cyanobakterier och i ett antal fiskarter i Östersjön, framför allt i bottenlevande fisk, berättar Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi vid Stockholms universitet.

BMAA-halterna tyder på att toxinet ackumuleras i plankton och i fiskarna, till exempel i muskler men även i hjärnvävnad hos vissa fiskar. Vidare har forskarna även funnit BMAA i mollusker som musslor och ostron insamlade på västkusten.

– Våra resultat är de första som påvisar spridd förekomst av BMAA i ett ekosystem utanför det tropiska Guam. Då cyanobakterier är mycket vitt spridda organismer i ett globalt perspektiv, och var bland de första organismerna på jorden, har denna upptäckt både stort ekologiskt samt potentiellt medicinskt intresse eftersom det finns misstankar om att BMAA kan vara av betydelse för uppkomsten av neurodegeneativa sjukdomar, som ALS och Alzheimers sjukdom, säger Sara Jonasson, forskare i växtfysiologi, Stockholms universitet.

Studien 2005: Cox, P.A., Banack, S.A., Murch, S.J., Rasmussen, U., Tien, G., Bidigare, R.R., Metcalf, J.S., Morrison, L.F., Codd, G.A., Bergman, B. 2005. Diverse taxa of cyanobacteria produce BMAA, a neurotoxic amino acid. Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 102:5074-5078.

Studien 2010: Jonasson, S., Eriksson, J., Berntzon, L., Rasmussen, U., Spá
il, Z., Ilag, L.L., Ronnevi, L-O., Rasmussen, U. and Bergman, B. 2010. Transfer of a cyanobacterial neurotoxin within a temperate aquatic ecosystem suggests pathways for human exposure. Proc. Natl. Acad. Sci. (USA)

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:

Sara Jonasson, Botaniska Institutionen, Stockholms universitet; tfn: 08-161207, e-post Sara.Jonasson@botan.su.se

Birgitta Bergman, Botaniska Institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-163751, e-post Birgitta.Bergman@botan.su.se

Lars-Olof Ronnevi, docent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och verksamhetschef vid neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, tfn 08-51774762, 073-9661868, e-post lars-olof.ronnevi@karolinska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera