Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2010

Närstudie av läkemedel banar väg för effektivare cancerbehandling

Modern simuleringsteknik har gjort det möjligt att detaljstudera hur läkemedel fungerar på molekylnivå, och därmed bidra till effektivare mediciner med färre biverkningar. Örebroforskaren Edvin Erdtman har undersökt hur ett specifikt cancerläkemedel samarbetar med kroppen egna mekanismer och hur det skulle kunna förbättras. Resultaten presenteras i en doktorsavhandling i kemi.

Läkemedlet 5-aminolevulinsyra används för att behandla förstadier till cancer genom så kallad fotodynamisk terapi.

Enkelt uttryckt innebär det att medicinen aktiveras av ljus, vilket i sin tur leder till kemiska reaktioner som tar död på cancercellerna. Men för att det ska fungera måste medicinen hitta rätt i kroppen och kunna ta sig igenom cellernas membran.

– Jag har gjort datorberäkningar och datorsimuleringar på denna och flera liknande molekyler, och studerat hur de tar sig igenom cellmembranen och reagerar med enzymer i kroppen, berättar Edvin Erdtman.

Hans forskning visar att det går att förändra molekylen så att den lättare tar sig in i cancercellerna, utan att skada frisk vävnad.

– Genom den här typen av beräkningskemi kan man snabba upp utvecklingsprocessen av läkemedel så att de kan komma ut på marknaden mycket fortare, konstaterar han.

Kontaktinformation
Edvin Erdtman: 076-806 09 00, edvin.erdtman@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera