Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 mars 2010

Upplevd hälsa kan förutsäga överlevnad vid cancer

Förändringar i patienternas självskattade livskvalitet efter behandling för cancer i matstrupe och magsäck kan förutsäga chansen för överlevnad på lång sikt. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology.

– Patientens självskattade livskvalitet ger indikationer på om han eller hon kommer att överleva. Om patienten har dålig fysisk återhämtning, trötthet och smärta efter behandling i botande syfte bör man ta detta på allvar och utreda vidare, säger Pernilla Lagergren, forskare vid Karolinska Institutet.

Cancer i matstrupe och magsäck är aggressiva tumörformer där chansen att överleva fem år efter behandling i botande syfte är cirka 30-50 procent. Det är angeläget att hitta faktorer som kan förutsäga överlevnadschanserna efter behandlingen.  

I den nu publicerade studien använde sig forskarna vid Karolinska Institutet av en väl beprövad enkät för att mäta patientens självskattade livskvalitet hos 132 patienter med diagnostiserad matstrups- eller magsäckscancer. Enkäten mäter sex funktionella aspekter av hälsa och åtta olika vanligt förekommande symptom hos cancerpatienter. Deltagarna i studien besvarade enkäten före och sex månader efter behandling. Patienterna följdes i upp till fem år och då tittade man främst på hur många som överlevde.

Resultaten av studien visar att patienter som har problem med andnöd innan behandling har en sämre chans till överlevnad. Patienter som efter sex månader återhämtat sin fysiska funktion har en bättre chans till överlevnad jämfört med de patienter som inte återhämtat sin fysiska funktion. Patienter som rapporterade ökade problem med trötthet eller smärta hade en mindre chans till överlevnad jämfört med dem som inte upplevde sådana försämringar.

– En förklaring till detta kan vara att patienten omedveten känner av återfall av tumören innan det kan fastställas med undersökningar i sjukvården, säger Pernilla Lagergren.

Publikation: “The prognostic value of changes in health-related quality of life scores during curative treatment for esophago-gastric cancer”. Djärv T, Metcalfe  C, Avery K, Lagergren P, Blazeby JM, Journal of Clinical Oncology, Epub ahead of print 1 March 2010.

För ytterligare frågor, kontakta:

Pernilla Lagergren, med dr, forskarassistent
Övre gastrointestinal forskning
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Tel: 08-517 75984
Mobil: 070-376 5479
E-post: pernilla.lagergren@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning och utbildning medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera