Artikel från Örebro universitet
23 februari 2010

Stort intresse för bok om demokratins framtid

Står den representativa demokratin inför sin historiska slutpunkt, eller kommer den att förändras och ta sig nya former i takt med nya generationers behov och förväntningar? Det är den övergripande frågeställningen för ett sexårigt europeiskt forskningsprojekt som nu avslutas med en antologi med bidrag från 19 europeiska forskare.

Boken “New Forms of Citizen Participation” är resultatet av ett stort europeiskt forskningssamarbete runt demokrati och medborgerligt inflytande. Den har väckt stort politiskt intresse, och bokens redaktör professor Erik Amnå vid Örebro universitet har bjudits in för att presentera den i både den svenska riksdagen och för EU-kommissionären Viviane Reding, som nu fått ansvaret för frågor om rättvisa, rättigheter och medborgarskap.

Bakgrunden till projektet är oron för ett minskande samhällsengagemang bland Västvärldens medborgare, som på sikt skulle kunna hota demokratins grundvalar och legitimitet. De politiska partierna tappar medlemmar, och intresset för olika samhällsfrågor tycks minska.

Som motvikt har man på många håll testat nya, interaktiva former att öka det medborgerliga engagemanget och nå nya grupper. Initiativen kommer både uppifrån och från medborgarna själva, och den nya informationsteknologin har givetvis spelat en stor roll.

Stand by-medborgare
En av bokens ambitioner är att skärskåda och ifrågasätta om den utveckling vi ser verkligen är ett hot mot demokratin eller om den snarare banar väg för en förnyelse och fördjupning av demokratin som står bättre i samklang med andra samhällsförändringar.

— Det finns en risk att äldre generationer ger ungdomen skulden för det man ser som en växande demokratisk kris, men det är ingen självklar tolkning. De förändringar vi ser kan lika gärna vara naturliga och nödvändiga anpassningar till nya generationers förväntningar och behov, säger Erik Amnå.

För att komma bort från den traditionella uppdelningen mellan aktiva och passiva medborgare, förespråkar han i bokens slutkapitel begreppet ”stand by-medborgare” som mer lämpat för dagens sociala och politiska landskap.

Latent engagemang
— Att utgå ifrån medborgarna som antingen aktiva eller passiva är ett alldeles för statiskt tänkesätt. Ingen föds utan engagemang och mycket få människor förblir helt och hållet passiva under sina livslopp. Det stora flertalet av oss tycks vara beredda att bli aktiva när vi upplever att det behövs och att just vår insats behövs.

— Man kan beskriva det som ett latent, potentiellt eller slumrande politiskt engagemang. Och det har betydelse för vilka åtgärder som fungerar. En sak som den här boken visar är att ogenomtänkta och löst underbyggda antaganden om aktiva och passiva medborgare inte bara kan leda till besvikelser, utan kan till och med motverka det man vill uppnå.

Boken “New Forms of Citizen Participation” består av ett urval bidrag från en workshop arrangerad av det EU-finansierade nätverket Civil Society and New Forms of Governance in Europe – the Making of European Citizenship (CINEFOGO) i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och Örebro universitet.

Den ges ut av förlaget Nomos i Baden-Baden.
Förutom Erik Amnå finns fem andra Örebroforskare bland författarna: Pia Brundin, Mikael Granberg, Martin Karlsson, Stig Montin och Joachim Åström.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Erik Amnå, 019-30 10 53 eller 070-627 30 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera