Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2010

Nytt mål för cancerbehandling upptäckt

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt ett nytt sätt att hämma blodkärlsutveckling och stoppa tumörtillväxt i möss. En substans som utnyttjar mekanismen kan utvecklas till ett nytt läkemedel mot cancer.

För att en cancertumör ska kunna växa sig större än en ärtas storlek, krävs att cancercellerna stimulerar nybildning av blodkärl som kan förse tumören med syre och näring. Flera cancerläkemedel som hämmar blodkärlsbildning har utvecklats. Effekten av dessa har dock varit begränsad och behovet av bättre läkemedel är fortsatt stort.

De nya resultaten rör en receptor på ytan av blodkärlsceller, kallad ALK1. När forskarna blockerade ALK1 i tumörer i möss hämmades blodkärlsbildningen, varpå tumörerna slutade växa. ALK1-receptorn aktiveras av så kallade TGFß-proteiner, en familj av signalproteiner som är av stor betydelse för kommunikation mellan olika celltyper vid en mängd viktiga processer i kroppen. Studien tyder på att två medlemmar ur TGFß-familjen (TGFß och BMP9) samverkar för att stimulera blodkärlstillväxt i tumören.

ALK1 blockerades dels på genetisk väg, dels genom en läkemedelssubstans som kallas RAP-041.

– Vi tror att RAP-041 skulle kunna användas i kombination med redan godkända läkemedel mot blodkärlsbildning för att uppnå maximal effekt, säger docent Kristian Pietras som har lett studien.

Kliniska studier av ACE-041, den humana motsvarigheten till RAP-041, har påbörjats i USA av det företag som har patent på substansen. Studierna ska bland annat söka svar på vilka tumörtyper som är mest känsliga för ALK1-blockering.

Publikation: “Genetic and Pharmacological Targeting of Activin Receptor-like Kinase 1 Impairs Tumor Growth and Angiogenesis”, Sara Cunha, Evangelia Pardali, Midory Thorikay, Charlotte Anderberg, Lukas Hawinkels, Marie-José Goumans, Jasbir Seehra, Carl-Henrik Heldin, Peterten Dijke, Kristian Pietras, The Journal of Experimental Medicine, online 11 January 2010.


För mer information, kontakta:

Kristian Pietras, docent i tumörbiologi
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Tel: 070 920 97 09
E-post: Kristian.Pietras@ki.se

Sara Cunha, doktorand
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Tel: 073 672 55 75
E-post: Sara.Cunha@ki.se

Katarina Sternudd, pressekreterare
Tel: 08-524 838 95
E-post: Katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning och forskning bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera