Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2009

Paradoxalt protein kan hejda cancer

En svårighet med att bekämpa cancerceller är att de har stora likheter med kroppens stamceller. Genom att fokusera på skillnaderna har forskare vid Karolinska Institutet hittat ett nytt sätt att angripa tjocktarmscancer. Studien presenteras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cell.

Molekylära signalvägar som stimulerar stamcellers delning är i regel desamma som är aktiva vid tumörtillväxt vid cancer. Denna likhet begränsar möjligheten att behandla cancer eftersom läkemedel som dödar cancerceller också ofta påverkar kroppens friska celler, framförallt stamceller, negativt.

En ny studie från Karolinska Institutet, gjord i samarbete med internationella forskare och ledd av professor Jonas Frisén, fokuserar nu på ett undantag som kan göra det möjligt att behandla en form av tjocktarmscancer.

Resultaten gäller en grupp signalproteiner som kallas EphB-receptor. Dessa proteiner stimulerar stamcellers delning i tarmen och kan bidra till att så kallat adenom (polyper) bildas, något som man vet medför risk för cancerutveckling. Paradoxalt nog skyddar samma proteiner mot att adenomet börjar växa okontrollerat och övergå till cancer.   

De nya resultaten visar att EphB styr två separata signalvägar, varav den ena stimulerar celldelning och den andra begränsar cellers förmåga att sprida sig i vävnaden. Utifrån denna insikt har forskarna identifierat en läkemedelssubstans kallad imatinib som kan hämma den första signalvägen utan att samtidigt hämma den andra, cancerskyddande, signalvägen.

– Imatinib eller en liknande substans kanske kan komma att användas för att förebygga cancerutveckling hos människor som ligger i riskzonen för tjocktarmscancer, istället för att som idag operera bort en bit av tarmen, säger Maria Genander, en av forskarna bakom studien.

Imatinib har än så länge visat sig hämma celldelning i tarmtumörceller i cellodling och i möss. Substansen finns i läkemedlet Glivec som idag används vid bland annat behandling av vissa former av leukemi. Om det också kan motverka adenom och tjocktarmscancer hos människor återstår att se. Företaget bakom läkemedlet har inte finansierat studien.

Publikation: ”Dissociation of EphB2 Signaling Pathways Mediating Progenitor Cell Proliferation and Tumor Suppression”, Maria Genander, Michael M. Halford, Nan-Jie Xu, Malin Eriksson, Zuoren Yu, Zhaozhu Qiu, Anna Martling, Gedas Greicius, Sonal Thakar, Timothy Catchpole, Michael J. Chumley, Sofia Zdunek, Chenguang Wang, Torbjörn Holm, Stephen P. Goff, Sven Pettersson, Richard G. Pestell, Mark Henkemeyer & Jonas Frisén, Cell, print issue, 13 Nov 2009.

För mer information, kontakta:

Professor Jonas Frisén
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Tel: 08-524 875 62
E-post: Jonas.Frisen@ki.se

Doktorand Maria Genander
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Tel: 08 524 87464
E-post: Maria.Genander@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 (kopplas om till mobil)
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera