Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2009

Viktigt med språkstöd i skolan för barn med autism

Lärare och föräldrar måste vara uppmärksamma på svårigheter med språkförståelse, läsning och stavning hos barn och ungdomar med autism, Aspergers syndrom och ADHD. – Det är viktigt att eleverna erbjuds det stöd de har rätt till, säger Jakob Åsberg i en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

– Elever med dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar rapporteras ofta ha problem med tal- och skriftspråkliga aktiviteter. Men relativt lite forskning har utförts inom området. Med tanke på hur viktiga sådana färdigheter är för möjligheterna att självständigt klara sig i skolan, arbetslivet och samhället i stort är det av stor betydelse att vi lär oss mer om dessa frågor, menar Jakob Åsberg som disputerar i psykologi.

Resultaten i avhandlingens fem delstudier visade bland annat att elever med autism eller Aspergers syndrom ofta har problem med förståelsen, i synnerhet av sammanhängande texter såsom historier. Däremot var det vanligt att dessa barn och ungdomar kunde läsa enskilda ord korrekt och med gott flyt, även om variationen inom gruppen var betydande i detta avseende.

– I en studie samarbetade vi med skolpersonal och prövade om en grupp elever med autism eller Aspergers syndrom kunde bli bättre på att förstå innehållet i berättelser genom strukturerad och koncentrerad undervisning. Vi utgick från idén att man i sådan undervisning bör tydliggöra för eleverna vad det faktiskt innebär att läsa och lyssna med förståelse. Uppmuntrande nog förbättrades elevernas testresultat efter fyra veckors undervisning. Potential tycks således finnas för positiv förändring, även om resultaten i denna delstudie fortfarande ska ses som preliminära, säger Jakob Åsberg.

I en annan studie fokuserades specifikt på flickor med autism eller ADHD. I denna studie framgick att flickor med ADHD ofta har mer generella problem när det gällde skriftspråkliga färdigheter.

– Såväl ordläsning och stavning som läsförståelse verkar vara svårt för många barn med ADHD. Det är viktigt att lärare, föräldrar och andra professionella är uppmärksamma på förekomsten av sådana svårigheter och att eleverna erbjuds det stöd de har rätt till, säger Jakob Åsberg.

Avhandlingens titel: Literacy and comprehension in school-aged children: Studies on autism and other developmental disabilities.

E-länk: http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/21063

Fakultetsopponent: Professor Elena Grigorenko, Child Study Center, Yale University, New Haven, USA samt Moscow State University, Moskva, Ryssland.

Tid och plats för disputation: Fredagen den 6 november  2009, kl. 10.00, sal F1, Psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Jakob Åsberg, tel: 031-7861856(arb.) e-post: psyjaas@psy.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera