Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 augusti 2009

Immunförsvarets nyckelroll under graviditet

Det krävs ett nytänkande vid behandling av havandeskapsförgiftning och andra komplikationer vid graviditet. I stället för att generellt trycka ner mammans immunförsvar bör man inrikta sig på specifika angreppspunkter. Det hävdar forskare vid Linköpings universitet som nu visar att immunsystemet hos gravida fungerar annorlunda än man tidigare trott.

Ett foster är delvis främmande för mammans immunsystem eftersom det till hälften ärvt sina gener från pappan. Därför riskerar fostret att stötas bort, ungefär som ett transplanterat organ. En gravid kvinnas immunsystem har därför den svåra uppgiften att undvika avstötning av fostret, samtidigt som motståndskraften mot infektioner måste behållas.

I en artikel i den ansedda tidskriften Journal of Immunology lägger LiU-forskarna fram sina nya rön om immunreglering under graviditet, speciellt den typ av vita blodkroppar som kallas regulatoriska T-celler. Dessa blodkroppar har en viktig roll i att dämpa immunsvaret, det vill säga motverka oönskad inflammation som kan leda till sjukdomar.

Man har tidigare trott att antalet regulatoriska celler ökar i blodcirkulationen hos gravida kvinnor, med avsikten att minska risken att fostret stöts bort. Men detta stämmer inte, enligt den nya studien som bygger på nya, förfinade mättekniker och även visar varför man tidigare kommit till fel slutsats.

– Vårt fynd är rimligt med tanke på att en alltför stark dämpning av immunsystemet skulle leda till ökad risk för infektion under graviditet, något som vanligtvis inte förekommer, säger Jan Ernerudh, professor i klinisk immunologi och en av de ansvariga för studien.

Resultaten visar också att de regulatoriska T-cellerna under graviditet är mycket flexibla. Om det kommer signaler om en hotande infektion eller avstötning av fostret verkar de snabbt kunna ändra sin funktion.

I en ännu opublicerad studie har forskargruppen också visat att de regulatoriska cellerna är anrikade där de gör mest nytta: i livmodern nära kontaktytan mellan mammans immunsystem och fostret.

– Regulatoriska T-celler har föreslagits för behandling av graviditetskomplikationer. Detta måste nu ses med andra ögon, säger Jan Ernerudh.

Studien utfördes på 38 friska gravida kvinnor i Östergötland i deras fjärde till femte graviditetsmånad. Kontrollgruppen bestod av 71 icke gravida kvinnor i åldern 19-36 år.


Artikeln Systemic reduction of functionally suppressive CD4dimCD25highFoxp3+tregs in human second trimester pregnancy is induced by progesterone and 17B-estradiol av Jenny Mjösberg, Judit Svensson, Emma Johansson, Lotta Hellström, Rosaura Casas, Maria C. Jenmalm, Roland Boij, Leif Matthiesen, Jan-Ingvar Jönsson, Göran Berg och Jan Ernerudh är publicerad i Journal of Immunology 183/1, 2009.

Kontaktinformation
Kontakt:
Jan Ernerudh, professor i klinisk immunologi, 013-223269, 0708-748466 jan.ernerudh@lio.se
Göran Berg, professor i obstetrik och gynekologi, 013-223132, 0705-775540, goran.berg@lio.se
Jenny Mjösberg, doktorand, 013-221401, 0705-472956, jenny.mjosberg@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera