Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2009

Hormonbehandling kan ge prostatacancer mer aggressiva egenskaper

Hormonbehandling, som ofta ges till patienter med långt framskriden prostatacancer, får visserligen tumören att sluta växa, men tumörens egenskaper förändras. En del av dessa förändringar kan leda till att tumören blir mer aggressiv och bildar fler metastaser. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

På grund av biverkningar ges hormonbehandling bara när tumören blivit för stor för att behandlas på annat sätt eller när tumören spridit sig och bildat metastaser. Hormonpreparatet gör att den naturliga produktionen av manligt könshormon minskar och tumören slutar växa. Även smärtan brukar avta.

– Våra resultat tyder på att tumörerna förändras efter hormonbehandling så att de i ett senare skede kan fortsätta växa och sprida sig i kroppen. Hormonbehandlingen borde därför kanske kompletteras så att man kompenserar för dessa förändringar, säger apotekaren Karin Jennbacken som skrivit avhandlingen.

Resultaten visar att patienter som fått hormonbehandling hade högre nivåer av de proteiner som gör att cancercellerna kan röra sig i kroppen och fästa till nya organ. Bland annat fanns ett protein som kallas N-cadherin i högre nivåer hos patienter som hade genomgått hormonbehandling.
– Idag finns det inga bra behandlingsalternativ när tumören kommer tillbaka efter hormonbehandling, och därför är det viktigt att studera hur dessa tumörer styrs och hur de beter sig. De egenskaper som vi nu identifierat kan kanske bli måltavlor för nya läkemedel mot metastaserande prostatacancer, säger Karin Jennbacken.

Fakta Prostatacancer
Varje år upptäcks cirka 9000 fall av prostatacancer i Sverige, vilket gör sjukdomen till den vanligaste av alla cancerformer. Många av tumörerna växer mycket långsamt och ger inga symtom, men prostatacancer kan också ha ett mer aggressivt förlopp och ge metastaser i bland annat lymfkörtlar och skelett. Om cancern upptäcks tidigt opereras ofta hela körteln bort. Andra möjliga behandlingar är strålbehandling och hormonbehandling.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi
Avhandlingens titel: Invasive and metastatic properties of advanced prostate cancer

Avhandlingen försvaras fredagen den 5 juni, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Karin Jennbacken, leg apotekare, telefon 031-342 29 28, 073-947 19 47, e-post karin.jennbacken@urology.gu.se

Handledare:
Professor Jan-Erik Damber, telefon 031-342 39 77, e-post jan-erik.damber@urology.gu.se
Medicine doktor Karin Welén, telefon 031-342 15 28, e-post karin.welen@urology.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera