Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2009

MS-sjuka har lägre risk att drabbas av cancer

En ny studie från Karolinska Institutet visar att personer med nervsjukdomen multipel skleros (MS) generellt har en lägre risk att drabbas av cancer än personer som inte har MS. När det gäller vissa cancerformer, så som hjärntumörer och cancer i urinblåsan, är dock förhållandena de omvända. Något som forskarna delvis förklarar med att sjukdom upptäcks tidigare hos MS-patienter till följd av fler neurologiska undersökningar.

I studien, som publiceras i kommande numret av den vetenskapliga tidskriften Neurology, har forskarna använt sig av data från 20 000 personer med diagnosen MS och 204 000 personer som inte hade diagnosen. De fann då att MS-patienterna efter 35 år hade 10 procent lägre risk att drabbas av cancer jämfört med personer som inte hade MS. Resultaten var tydligast hos kvinnor som grupp. Men en genomgång av riskförhållandena för olika cancerformer visade på några tydliga undantag. Personer med diagnosen MS visade sig ha upp till 44 procent högre risk att drabbas av cancer i hjärnan eller urinvägarna än de som inte hade MS.

Forskarna tittade också närmare på cancerrisken hos föräldrar till MS-sjuka personer, för att eventuellt hitta genetiska förklaringar. De kunde dock inte hitta någon ökad cancerrisk hos dessa föräldrar jämfört med föräldrar till personer utan MS. Forskarna föreslår därför i sin artikel att den minskade risken att drabbas av cancer generellt för MS-patienter är kopplad till ändrad livsstil efter att man fått sin diagnos.

– En förklaring till den ökade risken för hjärntumörer kan vara inflammation i hjärnan. Å andra sidan är det inte säkert att det är frågan om en faktisk riskökning. Resultatet kan bero på att dessa patienter mer frekvent genomgår neurologiska undersökningar och att hjärntumörer upptäcks i ett tidigare stadium än vad som annars är normalt, säger Shahram Bahmanyar, som lett studien vid Institutionen för Medicin, Solna.

Den ökade risken hos MS-patienter att drabbas av cancer i urinvägarna var förhållandevis liten. Mindre än 0,2 procent av de MS-sjuka hade diagnostiserats med cancer i urinvägarna vid varje 10-årsuppföljning. Här menar forskarna att det kan finnas en koppling till den ursprungliga sjukdomen. De påpekar också att personer med MS-diagnos vanligen har lägre BMI (body mass index) än befolkningen i genomsnitt och att man sedan tidigare vet att det finns en koppling mellan kroppsvikt och cancerrisk.

Studien har finansierats genom stöd av Bibbi & Nils Jensens Stiftelse, The Montel Williams MS Foundation, EU:s sjätte ramprogram, NeuroproMiSe samt Svenska riskförbundet för neurologiskt handikappade.

Publikation: “Cancer risk among patients with multiple sclerosis and their parents”, Shahram Bahmanyar, Scott M Montgomery, Jan Hillert, Anders Ekbom, Tomas Olsson, Neurology – the medical journal of the American Academy of Neurology, 31 mars 2009.

För frågor, kontakta:

Med dr Shahram Bahmanyar
Tel: 08-517 79323
Mobil: 070-4157870
E-post: Shahram.Bahmanyar@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 848 95 (kopplas om till mobil)
E-post: Katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera