Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 mars 2009

Immunförsvaret påverkar risken för livmoderhalscancer

Genetisk variation i immunförsvaret påverkar risken att drabbas av livmoderhalscancer. Ju bättre immunförsvaret är på att bekämpa den virusinfektion som förorsakar cancern, desto lägre är risken att utveckla cancer. Det visar Emma Ivansson i en ny avhandling, som granskas vid Uppsala universitet den 13 mars.

Livmoderhalscancer orsakas av långvarig infektion av humant papillomvirus (HPV). Långt ifrån alla kvinnor som infekteras utvecklar cancer, och varför vissa kvinnor löper högre risk än andra förklaras delvis av gener. Emma Ivansson, som ingår i professor Ulf Gyllenstens forskargrupp vid institutionen för genetik och patologi, visar i sin avhandling bland annat att det finns ett samband mellan allergi och livmoderhalscancer

– Vi såg att kvinnor med allergiska söner löpte mindre risk att få livmoderhalscancer. Detta tolkar vi som att gener som ökar risken för allergi kan verka skyddande mot livmoderhalscancer, berättar hon.

Emma Ivansson har också hittat en koppling mellan variation i vissa specifika gener som påverkar immunförsvaret och risken för livmoderhalscancer.

– Det stödjer vår teori att immunförsvaret spelar en roll. Vi tror att ju bättre immunförsvaret är på att bekämpa HPV-infektionen, desto lägre blir cancerrisken.

Syftet med den gynekologiska hälsokontroll där cellprov tas från livmoderhalsen är att upptäcka och behandla cellförändringar som är förstadier till livmoderhalscancer. Varje år diagnostiseras 30 000 svenska kvinnor med cellförändringar. Nu införs också vaccinering mot HPV.

– Det är viktigt att komma ihåg att vaccinering inte skyddar mot alla virustyper som kan ge cancer, och att det bara är verksamt för kvinnor som inte tidigare infekterats. Detta innebär att även vaccinerade kvinnor absolut ska delta i hälsokontrollen, säger Emma Ivansson.

Hennes avhandling understryker att genetisk variation i immunförsvaret har betydelse för risken att utveckla livmoderhalscancer, men arbetet med att hitta genetiska riskfaktorer går vidare.

– Vi har nu hittat vissa gener som spelar roll, men det finns mycket kvar att upptäcka. Livmoderhalscancer är en komplex sjukdom som påverkas av många olika gener i samspel med miljöfaktorer. Totalt sett orsakas 15 procent av all cancer av olika virus, så all kunskap om hur virus kan ge cancer och varför vissa människor är känsligare än andra är värdefull, säger Emma Ivansson.

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen i världen bland kvinnor, och drabbar en halv miljon kvinnor årligen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Emma Ivansson, 018-471 49 69, 073-332 99 72, e-post: Emma.Ivansson@genpat.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera