3 mars 2009

Förändringar i flerfunktionsgener ger cancer hos barn och unga

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att tre gener, som i förändrad form ligger bakom en rad elakartade tumörsjukdomar, normalt är involverade i flera basala processer i kroppens celler. Detta kan vara anledningen till att tumörerna uppkommer tidigt och framförallt påträffas hos barn och unga vuxna.

I avhandlingen har FET-familjen av gener undersökts.  Det är en grupp av tre gener som förekommer i förändrad form i flera olika elakartade mjukdelstumörer och leukemier.

I sjukdomarna hittas FET-generna som så kallade fusionsgener där delar av två olika gener har smält samman till en. Fusionsgener ger upphov till abnorma fusionsproteiner som ibland kan omvandla normala celler till cancerceller.

Människokroppen är uppbyggd av en mängd olika specialiserade celltyper som nervceller, fettceller och tarmceller. Dessa bildas då stamceller förökar sig och gradvis mognar ut längs olika utvecklingsbanor. När något går fel i denna process kan cancer uppstå.

Studien visar att aktiviteten hos FET-familjens gener minskar när celler mognar ut och generna tros därför spela en roll under en cells mer stamcellslika stadier. När fusionsgener som innehåller FET-gener uppkommer blir cellernas normala utmognad blockerad. Resultatet blir en cancercell med stamcellslika egenskaper som kan föröka sig okontrollerat.

– Vi fann även att FET-generna är inblandade i cellens svar på yttre och inre stress samt när celler sprider ut sig. Förändringar i sådana processer är vanligt förekommande i cancerceller, säger Mattias Andersson.

Vanligtvis krävs det skador i flera olika gener för att cancerceller ska utvecklas och det tar därför lång tid. Eftersom FET-generna är involverade i flera av cellens normala processer tros de i förändrad form parallellt påverka flera av de kontrollsystem som hindrar en vanlig cell från att bli en cancercell. Detta kan ge upphov till en snabb cancerutveckling och vara anledningen till att tumörer med FET-fusionsgener ofta hittas hos barn och unga vuxna.

– Genom att studera de normala FET-generna har vi fått en ökat förståelse för vad som kan gå fel i cancerceller som har förändringar i dessa gener. Sådan kunskap kan på sikt leda till nya behandlingsmetoder av de tumörsjukdomar som innehåller FET-fusionsgener, säger Mattias Andersson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin Avhandlingens titel: FET proteins in cancer and development
Avhandlingen försvaras fredagen den 6 mars, klockan 9.00, föreläsningssalen, Patologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ehrenströmsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Fil mag Mattias Andersson, telefon: 031-342 29 28, e-post: mattias.andersson@llcr.med.gu.se

Handledare:
Professor Pierre Åman, telefon: 031-342 28 42, e-post: pierre.aman@llcr.med.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera