Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2009

Nya forskningsrön kan ge snabbare diagnos vid livmoderkroppscancer

Livmoderkroppscancer är den vanligaste gynekologiska maligniteten hos kvinnor i västvärlden. Forskning vid Göteborgs universitet har nu identifierat en gen som kan förenkla framtida diagnoser.

Cancer är en genetisk sjukdom. Den uppstår vid förändringar i de gener som styr celldelning, celltillväxt, celldöd, cellsignalering och bildning av blodkärl – antingen genom mutationer orsakade av yttre faktorer som rökning eller strålning, eller genom medfödda förändringar. Denna samverkan av defekta gener i kombination med miljöpåverkan gör cancer till en mycket komplex sjukdom. Livmoderkroppscancer, eller endometriecancer, är inget undantag.

Livmoderkroppscancer är den vanligaste gynekologiska maligniteten hos kvinnor i västvärlden och står för mellan fem och sex procent av all cancer hos kvinnor i Sverige. Men symtomen är ofta vaga, och vi vet mycket lite om vilka genetiska faktorer som orsakar cancerformens uppkomst och utveckling. Behovet av att identifiera dessa gener är sålunda stort, eftersom det skulle ge sjukvården möjlighet till betydligt snabbare och enklare diagnos och för att kunna utveckla mer effektiva cancerterapier.

Forskaren Sandra Karlsson vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi har i sin studie använt inavlade råttor för att spåra de defekta gener som orsakar livmoderkroppscancer. De inavlade råttorna är genetiskt nästan identiska, som enäggstvillingar, vilket gör det lättare att kontrollera miljön som djuren lever under.
–Mer än 90 procent av honorna i studien utvecklade spontant livmoderkroppscancer. Genom att med avancerad teknik analysera genernas uttryck i tumörerna lyckades vi hitta en gensignatur, som i framtiden kan testas för att ställa diagnoser för livmoderkroppscancer hos människor, säger Sandra Karlsson.

Signaturen består av tre gener. En av dem har som funktion att skydda cellen mot fria syreradikaler. Fria syreradikaler bildas ständigt naturligt i cellen, men kan i för stora mängder orsaka skador på cellen och på kroppens DNA och sätts i samband med över 200 sjukdomar – från åderförkalkning och demens till reumatism, hjärnblödning och cancer. Studier som Sandra Karlsson gjort på mänskliga cancertumörer har bekräftat förändringar i denna gen både i cancerns tidiga som senare stadier.
–Det indikerar att den identifierade genen har en viktig funktion när livmoderkroppscancer uppstår och utvecklas, säger Sandra Karlsson.

Avhandlingen Gene Expression Patterns in a Rat Model of Human Endometrial Adenocarcinoma försvarades vid disputation den 19 december. Handledare var professor Karin Klinga Levan.

Kontaktinformation
Kontakt:
Sandra Karlsson, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Göteborgs universitet:
0500-44 86 44
0731-504064
sandra.karlsson@his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera