Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2008

Västra Siciliens svunna historia

Västra Sicilien är idag känt för att vara ett säte för en av världens mest kriminella organisationer, Cosa Nostra. Men hur var det här förr? De senaste årens skandinaviska utgrävningar på Monte Polizzo, västra Sicilien, har kartlagt en inhemsk bergsbosättning från 500 talet f. Kr. Christian Mühlenbock strävar i sin avhandling efter en djupare förståelse för detta folk utifrån ett perspektiv om identitet, tradition och interaktion.

Bosättningen har förknippats med ett av Medelhavets mindre kända folk. Thucydides, en grekisk historieförfattare verksam på 400-talet f. Kr, kallade dessa bosättare för elymer.  Traditionell forskning har ofta fokuserat på att identifiera elymerna baserat på vissa föremålstyper.

Mühlenbock har dock strävat efter en djupare förståelse. Detta åstadkommer han framförallt genom att identifiera olika materiella uttryck och sociala handlingar snarare än en kultur. Invånarna på Monte Polizzo byggde sina hus och tillverkade sina föremål enligt äldre traditioner. Samtidigt är det uppenbart att invånarna kopierade och omarbetade vanligt förekommande materiella uttryck under tidsperioden. Detta är allra tydligast i kopior av grekiska vasformer, vilka ofta kan kopplas till dryckeslaget och festen.

Vidare importerade man också en mängd grekiska föremål vilka har en tydlig koppling till dryckeslaget. Det är ingen slump. Festen var en kommunikativ handling såväl internt som i relationen med andra samhällen. Festen var del av en internationell kultur, där de flesta samhällena i medelhavsområdet drack samma grekiska och italienska viner. Föremålen som användes under festen var också likartade för de olika samhällena, vare sig du befann dig på Sicilien, i Aten eller i Rom. Festen var en internationell företeelse liksom avsedd för att kommunicera med andra.
                                                                                                                                                       
Materialet från Monte Polizzo visar också att det fanns mer traditionella delar av samhället. Dessa var möjligen mer intimt kopplade till en identitet. Detta blir tydligt de vardagliga bestyren, i kultbruket eller religionsutövandet där det i arkitektur och keramikhantverket finns klara historiska referenser. Det fanns ett gemensamt historiskt medvetande på den här platsen. Ett exempel på detta är flera tusen år gamla stenyxor, som sannolikt användes i en intern byteshandel.

Christian Mühlenbocks avhandling är ett tydligt exempel på att man med fördel kan studera makroprocesser ur ett mikroperspektiv. En tydlig samhällsförändring har t.ex. spårats i vindrickandet, medan andra delar av samhället tycks ha blivit än mer traditionella. Resultaten har visat att identitetsskapandet har varit ett samspel mellan tradition, innovation och interaktion.

Avhandlingens titel: Fragments from a Mountain Society. Tradition, innovation and interaction at Archaic Monte Polizzo, Sicily.

Disputationen äger rum lördagen den 22 november 2008 kl. 13
Plats: Sal T 219, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6

Opponent: Dr Tamar Hodos, Bristol

Avhandlingen kan beställas från Institutionen för arkeologi och antikens kultur: paula.wane@archaeology.gu.se

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Christian Mühlenbock, tel. 0706-91 89 65,
e-post: christian.muhlenbock@archaeology.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
Tel. 031-786 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera