Artikel från Uppsala universitet
2 september 2008

Ny upptäckt om tillväxtfaktor kan bli genombrott för cancerforskning

En forskargrupp vid Ludwiginstitutet och Uppsala universitet har upptäckt en helt ny signalväg för en tillväxtfaktor som har avgörande betydelse för cancercellers överlevnad och tillväxt. Fynden, som publiceras i dagens nätupplaga av Nature Cell Biology, öppnar ett helt nytt landskap för forskningen om bland annat bröst- och prostatacancer.

Att våra celler kan förstå signaler från olika tillväxtfaktorer är helt avgörande för normal fosterutveckling. Cancercellers aggressivitet och förmåga till överlevnad styrs också av ett flertal tillväxtfaktorer där ”transforming growth factor beta” (TGF-beta) har en framträdande roll. I den aktuella studien har forskare vid Ludwiginstitutet för cancerforskning och institutionen för genetik och patologi, Uppsala universitet, identifierat en helt ny signalväg som regleras av TGF-beta.

– Detta fynd är utomordentligt betydelsefullt för att exakt kunna identifiera vilka signalvägar som TGF-beta använder sig av för att förhindra tillväxt av celler, eller för att stimulera cancercellers förmåga att överleva och utveckla metastaser, säger Marene Landström, som lett studien.

TGF-beta överför sin signal till cellens inre via cellmembranbundna receptorer på ett sätt som fungerar på samma sätt hos de allra flesta djur. För drygt tio år sedan upptäcktes de s k Smad-proteinerna som fungerar som unika budbärare för den aktiva TGF-beta-signalen. Dessa proteiner aktiveras av att fosfatgrupper binder till dem på ett sätt som är beroende av enzymaktivitet (av serine-threonine kinaser) i TGF-beta-receptorerna.

Den nya signalväg som nu identifierats av forskargruppen regleras helt oberoende av denna serine-threonine kinase-aktivitet, vilket gör den publicerade artikelns fynd mycket intressanta. Studien visar att receptorerna istället används för att aktivera ett annat enzym TRAF6, som binder till receptor-komplexet. TRAF6 är ett s.k.ubiquitin-ligase som, när det är aktivt, sätter på små korta protein-kedjor på sig själv och andra proteiner. TRAF6 fungerar därför som en strömbrytare som kan bestämma vilka signaler som ska vara påslagna i cellen. TRAF6 används av TGF-beta för att specifikt kunna aktivera ett kinase som heter TAK1, som därefter aktiverar andra s.k. stressaktiverade kinaser, vilket leder till att cellerna dör.

– Upptäckten att TGF-beta använder sig av TRAF6 för att aktivera signalvägar i celler öppnar upp ett helt nytt landskap för framtida forskning. Det möjliggör utveckling av nya behandlingsstrategier för avancerad cancer som är beroende av TGF-beta, t. ex avancerad bröst och prostatacancer.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Marene Landström på 018-611 38 50, 070-231 63 42, eller Marene.Landstrom@genpat.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera