Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 augusti 2008

Enzym ny potentiell måltavla för blodcancerbehandling

En upptäckt av ett forskarlag vid Sahlgrenska akademin kan ge ny behandling vid bland annat blodcancer. Genom att stoppa produktionen av ett särskilt enzym, ICMT, förbättrades sjukdomssymtomen hos möss med blodcancer.

I många former av cancer stimuleras tumörernas tillväxt och deras förmåga att sprida sig av en muterad gen som kodar för ett så kallat RAS-protein. Detta har lett till intensiv forskning om hur man kan blockera aktiviteten hos dessa proteiner.
– RAS-proteinerna finns i alla celler och sitter förankrade på insidan av cellmembranet där de reglerar celltillväxt och celldelning. Det enzym vi studerar hjälper RAS-proteinerna så att de kan förankras i cellmembranet. Genom att blockera detta enzym kunde vi hämma bindningen av RAS till cellmembranet och kraftigt förbättra sjukdomssymtomen hos möss med blodcancer, säger docent Martin Bergö som leder forskningen vid Wallberglaboratoriet vid Sahlgrenska akademin.

Forskarlaget har utvecklat en genförändrad mus som producerar ett muterat och konstant aktivt RAS-protein i benmärgen där nya blodceller produceras. Dessa möss utvecklar en leukemi som liknar ett antal former av blodcancer hos människor. De sjukdomsalstrande benmärgscellerna delar sig okontrollerat och den normala kontrollen av celltillväxt kan inte stänga av dem. I dessa möss kan även produktionen av det enzym som kallas ICMT stoppas.
– När vi hämmade produktionen av enzymet minskade blodcancerutvecklingen och den okontrollerade tillväxten av benmärgsceller blockerades. En annan upptäckt var att normala benmärgsceller inte påverkades nämnvärt av avsaknaden av ICMT-enzymet. Detta gör att ett framtida läkemedel som hämmar ICMT skulle kunna verka specifikt på de sjukdomsalstrande cellerna och lämna de normala cellerna intakta. Ett läkemedel som blockerar detta enzym kan bli en effektiv framtida cancerbehandling, säger Martin Bergö.

Forskargruppen visade även att möss med en aggressiv form av lungcancer levde längre och fick betydligt mindre tumörer när ICMT-enzymet blockerades. Men även om studien talar starkt för att ICMT kan vara en effektiv måltavla för cancerbehandling måste resultaten nu bekräftas i andra möss med blodcancer och lungcancer och läkemedel som hämmar enzymet måste tillverkas och testas.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Docent Martin Bergö, telefon: 031-342 78 58, 0733-12 22 24 e-post: martin.bergo@wlab.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera