Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juli 2008

Optimerad strålbehandling med radioaktiva läkemedel kan bota fler cancerfall

Omkring 500 cancerpatienter har behandlats med det radioaktiva läkemedlet 177Lu-oktreotate, med förmåga att spåra även oupptäckta tumörer. Forskning vid Göteborgs universitet visar hur behandlingen kan optimeras för att bota fler.

Neuroendokrina tumörer är en cancerform som förekommer bland annat i sköldkörteln och mag/tarmkanalen.

På den neuroendokrina tumörcellens yta sitter så kallade somatostatin-receptorer som binder hormonet somatostatin. Genom att tillverka konstgjort somatostatin och på det fästa ett radioaktivt ämne kan man skapa ett radioaktivt läkemedel som söker sig till tumörceller i hela kroppen när man sprutar det i blodet. När läkemedlet når tumörcellen binds det och tas in i celler. På så sätt kan man behandla både cancer som har spritt sig, och tumörer som är så små att de ännu inte har upptäckts.

I dag har över 500 cancerpatienter med neuroendokrina tumörer behandlats på detta sätt. Resultaten visar att tumörerna krymper i en stor andel av patienterna och att sjukdomssymtomen lindras. Men få patienter botas helt.

En avhandling vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, visar hur metoden kan optimeras så att fler patienter kan bli helt fria från tumörer.

Doktoranden Jenny Oddstig, uppvuxen i Kristianstad och numera anställd vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö, har i laboratorieförsök konstaterat att redan bestrålade tumörer kan ha ett dubbelt så stort upptag av det radioaktiva läkemedlet vid behandling.

Idag ges ofta fyra behandlingar med ca åtta veckors mellanrum. Genom att minska tiden mellan behandlingarna, alternativt att ge en liten mängd radioaktivt läkemedel innan varje behandling, skulle en större andel av det radioaktiva läkemedlet kunna bindas till tumörceller.

Detta ökar möjligheten att bota patienten. För att ytterligare optimera behandlingen är det viktigt att veta hur radioaktiviteten fördelar sig inom en tumör. Idag utgår man från en jämn aktivitetsfördelning – resultaten i Jenny Oddstigs forskning visar att fördelningen kan vara ojämn. Därmed fördelas stråldosen olika till olika delar av en tumör, vilket gör det svårare att helt slå ut alla tumörceller. Detta bör också tas hänsyn till för en effektiv behandling.

Avhandlingen Therapeutic Effects of 177Lu-octreotate on Somatostatin-Receptor-Expressing Tumours försvarades vid en disputation den 30 maj.

Kontaktinformation
Kontakt
Jenny Oddstig, Avdelningen för radiofysik, Göteborgs universitet
Tel arbete: 040-331083
Mobil: 0730-671414

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera