Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2008

14 miljoner år gammalt rovdjur beskrivet

En art av ett utdött rovdjur från Östafrika har nu studerats, namngivits och placerats i ett evolutionärt sammanhang. Rovdjuret som till storleken påminner om en liten tamkatt levde för cirka 14 miljoner år sedan. Reihaneh Dehghani beskriver djuret i en ny avhandling i zoologi/paleontologi vid Stockholms universitet.

I maj publicerade den vetenskapliga tidskriften Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie Abhandlungen en artikel* som handlar om en utdöd art av ett rovdjur som levde för cirka 14 miljoner år sedan i Östafrika.

Fort Ternan i västra Kenya där detta exceptionella fossilfynd gjorts av en mycket välbevarad skalle, har sedan tidigare förknippats med människans ursprung eftersom man även gjort fossilfynd av våra tidiga släktingar i dessa trakter.

I samband med utgrävningar av hominoidfossil så har man bland annat även funnit fossil av utdöda rovdjur, däribland denna organism som har fått det vetenskapliga namnet Kanuites lewisae. Kanu betyder litet rovdjur på swahili, lewisae är efter en amerikansk forskare, Margaret E. Lewis, som ägnat en stor del av sin tid åt att studera utdöda afrikanska rovdjur.

I sin avhandling har Reihaneh Dehghani vid Zoologiska Institutionen, Stockholms universitet, bland annat studerat och beskrivit anatomin hos Kanuites lewisae och försökt att sätta in djuret i ett evolutionärt sammanhang genom att jämföra fossilfynden med andra rovdjur, både utdöda och nulevande. Kanuites lewisae är för närvarande endast känd från tidsepoken mellersta miocen från Fort Ternan.

Resultaten tyder på att Kanuites lewisae förmodligen tillhörde rovdjursfamiljen Viverridae, som idag består av sibetkatter och genetter med förekomst i Afrika och Sydvästra Asien.

Även ur ett ekologiskt perspektiv så påminde den förmodligen om genetter, ett litet allätande rovdjur med viss övervikt för kött i sin diet. Huruvida denna organism var trädlevande eller inte har däremot inte gått att testa enligt Reihaneh Dehghani eftersom andra skelettdelar än kraniet inte hittats.

Fokus i Reihaneh Dehghanis forskning har varit på fossila former av små östafrikanska rovdjur.

Disputationen sker den 29 maj i G-salen i Arrheniuslaboratorierna, Frescati.
Avhandlingens titel: Aspects of carnivoran evolution in Africa

* Artikeln är skriven av Reihaneh Dehghani och docent Lars Werdelin.

Kontaktinformation
Ytterligare information: Reihaneh Dehghani, tfn 08-51954171, 070-7667496, e-post: reihaneh.dehghani@nrm.se

För bild: press@su.se eller tfn 08-16 40 90

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera