Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 april 2008

Screeningprogram bra skydd mot livmoderhalscancer visar nationell studie

Kvinnor som regelbundet genomgår cellprovtagning hos barnmorska eller gynekolog löper mindre risk att drabbas av livmoderhalscancer. Det framgår av en vetenskaplig utvärdering som gjorts av det svenska screeningprogrammet med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister vid Karolinska Institutet. Enligt studien gäller det förebyggande skyddet kvinnor i alla åldrar och alla typer av livmoderhalscancer.

– Men genomgången visar också att en mer noggrann utredning av vissa kvinnor som deltagit i screeningen, skulle kunna minska antalet cancerfall ytterligare, säger Bengt Andrae, överläkare vid Gävle sjukhus som lett studien tillsammans med professor Pär Sparén och docent Sven Törnberg, båda vid Karolinska Institutet.

Man vet sedan tidigare att screeningprogram minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer, genom att sjukvården i ett tidigt skede fångar upp de kvinnor som är i riskzonen. Men hur effektiva satsningarna på screening är om man ser till hela befolkningsgrupper varierar mellan länder, och som förebyggande metod har screeningprogram varit omdebatterat.

Regelbundna systematiska utvärderingar är viktiga för att mäta resultat och förbättra arbetsmetoder. 2002 beslutade socialstyrelsen därför att ekonomiskt stötta ett nationellt kvalitetsregister för gynekologiska cellprover. Samordningen av det Nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cellprovskontroll finns idag vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

I en studie som publiceras i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Journal of the National Cancer Institute har forskarna bland annat använt sig av screeninghistorik från det nationella kvalitetsregistret. I studien jämförde forskare från hela landet deltagande i screening hos kvinnor som fått livmoderhalscancer med en kontrollgrupp från befolkningsregistret. Samtliga 1230 fall av livmoderhalscancer i Sverige åren 1999-2001 eftergranskades. Kontrollgruppen bestod av 6124 kvinnor i samma åldrar, men som inte hade haft livmoderhalscancer.

Utvärderingen visade att kvinnor som inte hade lämnat cellprov inom det rekommenderade intervallen tre eller fem år, hade 2,52 gånger högre risk att drabbas av livmoderhalscancer än de som regelbundet testats. Ickedeltagarna hade 4,82 gånger högre risk att få avancerad cancer – det vill säga en mer långt gången cancer med större risk för spridning – än de som screenats. Två oväntade fynd var att deltagande i screening innebär minskad risk även för adenocarcinom (en körtelcancer) och att screening även skyddar kvinnor i åldrarna 23 till 30.

Forskarna konstaterar dock att det fanns kvinnor som deltog regelbundet i screening som ändå drabbades av livmoderhalscancer. Det var framförallt fråga om kvinnor med cellförändringar som inte blivit utredda med vävnadsprov (biopsi), något som enligt forskarna talar för behov av att handläggningsrutinerna utvecklas.

Gruppen kvinnor som inte utretts tillräckligt omfattade drygt 11 procent av alla livmoderhalscancerfall. Bland dessa fanns dock mycket få fall av avancerad cancer.

Bakgrund: Bengt Andrae är verksam som överläkare vid Kvinnoklinken, Gävle sjukhus och ordförande i arbetsgruppen för cervixcancerprevention i Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Sven Törnberg är docent vid Karolinska Institutets institution för Onkologi och Patologi och verksam som överläkare och chef för enheten för hälsoundersökningar, Onkologiskt centrum, vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Pär Sparén är professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och föreståndare för Nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cellprovskontroll. I arbetet med utvärderingen har också deltagit Joakim Dillner, professor vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi, Lunds universitet samt ett antal forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus och Universitetssjukhuset MAS. Finansiärer har bland annat varit Cancerfonden och FoU-forum Landstinget Gävleborg.

Publikation: “Screening-Preventable Cervical Cancer Risks: Evidence From a Nationwide Audit in Sweden”, Bengt Andrae, Levent Kemetli, Pär Sparén, Lena Silfverdal, Björn Strander, Walter Ryd, Joakim Dillner, Sven Törnberg, J Natl Cancer Inst, 2008;100: 1 – 8.

För frågor, kontakta:

Överläkare Bengt Andrae
Tel: 070-3562486
E-post: bengt.andrae@gmail.com

Docent Sven Törnberg
Tel: 08-5177 3194 eller 070-484 1375
E-post: sven.tornberg@karolinska.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 eller 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera