Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 april 2008

Änkor till cancerdrabbade ofta känslomässigt isolerade

Många svenska män har ingen annan än sin partner som känslomässigt stöd, även i svåra situationer som vid en cancersjukdom. Men också partnern till den drabbade saknar ofta stöd utanför relationen, visar ny forskning.

Tidigare forskning har visat att många cancerdrabbade svenska män över 50 anförtror sig till få eller inga andra människor med sina rädslor och känslor kring sjukdomen. För åtta av tio prostatacancerdrabbade män som lever i ett förhållande utgör partnern det enda emotionella stödet. Bland ensamstående män med prostatacancer delar sju av tio inte sina känslor med någon annan människa.

Samma forskargrupp vid Karolinska Institutet har nu gått vidare och undersökt i vilken utsträckning kvinnor i samma åldersgrupp som förlorat sin man i cancer anförtror sig till andra människor. Av resultaten framgår att en tredjedel av dessa kvinnor inte har någon att dela sina känslor med.

– Vi är förvånade över att så många kvinnor är känslomässigt isolerade, det vill säga saknar djupa emotionella kontakter. Det finns en bild av att problemet bara gäller män, men så är det alltså inte, säger Asgeir Helgason, docent vid Karolinska Institutet som har lett studien.

– Vi väljer att lyfta fram detta på en konferens om mäns hälsa bland annat på grund av den avgörande rollen som partnern har när det gäller psykosocialt stöd för män med cancer. Fynden talar för att omvårdnaden av män med cancer borde inriktas även på partnern, säger Asgeir Helgason.

Resultaten är preliminära och presenteras vid en vetenskaplig konferens om mäns hälsa som äger rum 10-11 april. Se konferensens hela program på: http://ki.se/content/1/c6/05/28/70/Konferenceprogram80.pdf

För mer information, kontakta:
Docent Asgeir Helgason
Tel: 08-737 36 37,
Mobil: 070-484 55 74
E-post: asgeir.helgason@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Telefon: 08-524 860 66
Mobil: 070-614 860 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Pressekreterare Sabina Bossi
Telefon: 08-524 860 66
Mobil: 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera