Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 januari 2008

Höggradig antibiotikaresistens hos arktiska fåglar

I det senaste numret av tidskriften Emerging Infectious Diseases, rapporterar svenska forskare att fåglar som fångades på den högarktiska tundran, i samband med tundraexpeditionen “Beringia 2005”, var bärare av antibiotikaresistenta bakterier. Dessa fynd tyder på att antibiotikaresistensen spritt sig ut i naturen, vilket är alarmerande för framtidens sjukvård.

Forskarna tog prover från 97 fåglar i nordöstra Sibirien, norra Alaska och norra Grönland. Dessa prover odlades direkt i det särskilda laboratorium, som forskarna installerat på isbrytaren Oden och analyserades vidare på det mikrobiologiska laboratoriet på Centrallasarettet i Växjö.

— Vi blev mycket förvånade säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och på laboratoriet för zoonosforskning på Högskolan i Kalmar.

— Vi tog prover på fåglar som levde långt ute på tundran och som inte var i kontakt med människor. Det här styrker ytterligare att antibiotikaresistensen har blivit ett globalt fenomen och att i princip inget område på jorden, utom möjligtvis Antarktis, är opåverkat.

Forskarnas hypotes är att inflyttande fåglar passerat områden exempelvis i Sydostasien med ett högt antibiotikatryck och fört med sig de resistenta bakterierna till tundran.

— Att fåglar i västvärlden kan vara bärare av antibiotikaresistenta bakterier visste vi redan, men att dessa bakterier finns hos fåglar på tundran är alarmerande, säger Jonas Bonnedahl, infektionsläkare i Kalmar och en av expeditionsdeltagarna.

— Våra fynd visar att antibiotikaresistens inte bara är begränsat till samhället och sjukhus utan nu också sprider sig vidare ut i naturen. Den eskalerande antibiotikaresistensen har under de senaste åren utkristalliserats som ett av de största hoten mot en fungerande hälso- och sjukvård i framtiden.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner: Björn Olsen, institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet. 070-238 49 44, eller Jonas Bonnedahl, Länssjukhuset i Kalmar, 070-720 36 92

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera