Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2007

Så här tar vi tillbaka demokratin

Fler sammanslagningar av kommuner och regioner innebär en påtaglig demokratisk utmaning. Redan idag står vi vid en kritisk punkt, där den svenska demokratin snart inte längre fungerar. Det visar en avhandling i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

– Avståndet mellan väljare och makthavare har ökat under en lång tid. Att i det här läget föreslå ytterligare sammanslagningar utmanar demokratin, säger Johan Vamstad. Och det är de demokratiska utmaningarna som är mest trängande och svårlösta även om de ställs mot de ekonomiska utmaningar som den svenska välfärdsstaten står inför.

En möjlighet att förbättra den demokratiska situationen är att ge ett direkt inflytande över olika välfärdstjänster. Bra exempel på sådana är barnomsorg, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.

Avhandlingen undersöker speciellt vilken möjlighet föräldrar har att påverka sina barns omsorg i olika former av förskolor. Slutsatsen blir att ett direkt inflytande kan vara ett värdefullt komplement till den representativa demokratin. Detta utan att kvalitén på tjänsterna försämras.

Särskilt de föräldrakooperativa förskolorna hålls fram som ett gott exempel. Ett steg mot att ta tillbaka demokratin är därför att släppa in kooperativen i den svenska välfärdsmodellen. Men det är även bra att låta de kooperativa strukturerna för deltagande påverka de kommunala tjänsterna. Kooperativa producenter av välfärdstjänster bedöms också stämma bättre överens med den svenska välfärdsstatens värderingar och principer än konkurrerande, vinstdrivande producenter.

De undersökningar som ligger till grund för avhandlingen har genomförts vid ett stort antal förskolor i Östersund och Stockholm mellan åren 2003 och 2007.

Titeln på avhandlingen är Governing welfare – the third sector and the challenges to the Swedish welfare state. Johan Vamstad disputerar vid Institutionen för samhällsvetenskap i Östersund den 14 december 2007 klockan 10:00. Professor Victor Pestoff och docent Ingemar Wörlund har varit handledare. Avhandlingen finns i fulltext.

Foto: Sandra Pettersson

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Johan Vamstad, telefon 063-16 59 33. E-post johan.vamstad@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera