6 december 2007

Cellgift i urinblåsan efter canceroperation onödigt

För att förhindra återfall får patienter som opererats för urinblåsecancer en dos cellgift i urinblåsan, men det är onödigt. Behandlingen motverkar bara små och betydelselösa återfallstumörer. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

De flesta patienter som opereras för urinblåsecancer får ett eller flera återfall under de första fem åren. För att förhindra återfallen rekommenderas i Europa att alla patienter som opereras för blåstumör får en dos cellgift i urinblåsan direkt efter operationen.
– Våra resultat visar att man måste behandla elva patienter för att undvika ett återfall. Det innebär att tio av elva patienter får cellgift i blåsan i onödan, säger läkaren Ingela Berrum Svennung som skrivit avhandlingen.

I studien ingår cirka 400 patienter från 13 olika sjukhus i Sverige. Varannan patient fick cellgift i urinblåsan efter operationen och resten fick placebo. Patienterna följdes sedan under två år.
– Vi har bland annat mätt hur stora de nya tumörerna var och sett att behandlingen med cellgift framförallt minskar de små tumörerna som är upp till fem millimeter i diameter. Sådana återfall är lätta att ta bort i samband med kontrollcystoskopin, ett ingrepp som dessutom är billigare, säger Ingela Berrum Svennung.

Avhandlingen visar också att kostnaderna för cystektomi kan minskas om ingreppet utförs med så lite blödning som möjligt.
– Ett enda ingrepp kan kosta uppemot en miljon om komplikationer inträffar. Vi kunde se ett starkt samband mellan stor blödning under operationen och hög kostnad och det är därför viktigt att försöka reducera blödningarna vid operationen, säger Ingela Berrum Svennung.

FAKTA URINBLÅSECANCER
Urinblåsecancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år upptäcks 2000 nya fall. För tio procent av patienterna är cancern så allvarlig att urinblåsan måste opereras bort. Patienter med urinblåsecancer behöver behandling och kontroller hela livet. Eftersom patienterna ofta lever länge med sin sjukdom är det den cancerform som ur ett vårdkostnadsperspektiv kostar mest per patient.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi
Avhandlingens titel: Carcinoma of the Urinary Bladder. Aspects of Treatment, Costs and Follow-up Routines

Avhandlingen försvaras fredagen den 7 december, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ingela Berrum Svennung, leg. läkare, telefon: 031-342 2610, 0739-88 20 03, e-post: ingela.berrum-svennung@vgregion.se

Handledare:
Docent Sten Holmäng, telefon: 031-342 33 09, e-post: sten.holmang@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera