12 november 2007

Harmlöst virus kan i framtiden bota cancer

I framtiden kan kanske ett vanligt förkylningsvirus användas för att föra in gener i tumörceller och döda dem, så kallad genterapi. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar hur virusets yta kan förändras så att det bara påverkar tumören.

Genterapi är en av de nyare teknikerna för att behandla sjukdomar och innebär att nytt genetiskt material förs in till en patients celler för att döda cellerna, ersätta en defekt gen eller tillföra en ny funktion i cellen. Forskningen inom genterapi riktar sig främst in mot cancer, vaccin och kärlsjukdomar.

Generna förs in med så kallade vektorer, som oftast är virus som förändrats för att passa syftet.
– Många virusvektorer har nackdelen att de kan infektera många typer av celler men syftet med min avhandling har varit att ta fram bättre vektorer som kan målstyras så att de bara binder till tumörceller och inte till normal vävnad eller blodceller, säger den biomedicinska analytikern Susanna Myhre.

Forskarlaget har ett genetiskt modifierat adenovirus, som i vanliga fall är ett harmlöst virus som orsakar övre luftvägsinfektioner. Viruset infekterar kroppens celler genom att binda till receptorer på cellernas yta genom fiberprotein som sticker ut från virusets skal.
– Genom att ta bort den del av viruset som normalt binder till cellytan och ersätta den med en annan som finns på tumörceller kan man konstruera målstyrda vektorer, säger Susanna Myhre.

För att testa vad som fungerar bästa har forskargruppen genetiskt satt fast den nya cellbindande delen som kallas ligand på två olika sätt: först i en kort fiber där liganden ersatte den yttre delen av fibern och sedan i den yttre delen av en fullängdsfiber.
– Vi har kunnat se att virus som fått liganden insatta i lång fiber är bättre på att infektera celler. De går också att producera i hög koncentration jämfört med virus som där liganden är insatt i en kort fiber, säger Susanna Myhre.

En effektiv genterapivektor måste kunna injiceras i blodbanan och själv hitta sitt mål i kroppen. Eftersom adenoviruset är ett mycket vanligt förkylningsvirus har många redan antikroppar som kan oskadliggöra viruset.
– Vi har kunnat se att det modifierade viruset inte inaktiveras lika mycket som det normala viruset. Det är ett steg på vägen för att öka cirkulationstiden för våra målstyrda virus i blodbanan och undgå att de inaktiveras av antikroppar, säger Susanna Myhre.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi
Avhandlingens titel: Genetic re-targeting and de-targeting of adenovirus type 5 in order to create vectors for gene therapy

Avhandlingen försvaras torsdagen den 29 november, klockan 09.00 i föreläsningssal Ragnar Sandberg, Medicinaregatan 7a, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Susanna Myhre, biomedicinsk analytiker, telefon: 031-786 62 24, 073-730 38 57, e-post: susanna.myhre@gotagene.se

Handledare:
Docent Leif Lindholm, telefon: 031-786 62 24, e-post: leif.lindholm@gotagene.se
Medicine Doktor Maria Magnusson, telefon: 031-786 62 24, e-post: maria.magnusson@gotagene.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera