23 oktober 2007

Framtidsfokus 13 november Utanförskap, segregation och social sammanhållning- en utmaning för demokratin

Framtidsfokus 13 novemberInstitutet för Framtidsstudier inbjuder i samarbete med Friedrich Ebert Stiftung till Framtidsfokus den 13 november:Utanförskap, segregation och social sammanhållning- en utmaning för demokratinSedan det tidiga nittiotalet genomgår de flesta industrialiserade länder stora ekonomiska och sociala förändringar. Trots industrisektorns fortsatta betydelse präglas utvecklingen av att tjänste- och kunskapssektorn blir allt viktigare.

Det finns vinnare och förlorare i denna process. Ojämlikheten växer. Nyfattigdom och social marginalisering blir allt vanligare. Växande resurssvaghet hotar den sociala sammanhållningen i takt med att människors möjligheter att delta i samhället ekonomiskt, kulturellt och socialt minskar.

Social förändring leder ofta till förändrade politiska värderingar, som i sig kan bidra till att klyftorna i samhället ökar. Det politiska landskapet förändras, nya sociala miljöer uppstår. Till en stor del karakteriseras dessa processer av en långtgående marginalisering av medborgare vars vardagsliv inte är strukturerade av en anställning eller ett yrke.

Detta är ett framtidsproblem för det politiska systemet och dess aktörer.

Hur reagerar politiska beslutsfattare på denna utveckling? Hur ser den nya fattigdomen och utanförskapet ut i olika länder? Vad har detta fenomen för konsekvenser för demokratins legitimitet? Vad kan göras för att behålla en social sammanhållning? Vilken roll spelar det civila samhället; folkrörelserna och den tredje sektorn? Hur kan reformer förankras när stora delar av samhället tenderar att få en osäker utkomst av dem? Hur handskas politiska partier med den ökande komplexiteten och segmenteringen av samhället i sin politiska verklighet och i sin retorik?

Tillsammans med den tyska Friederich Ebert Stiftung bjuder Institutet för Framtidsstudier in till diskussion av dessa frågor. Vi tar hjälp av tyska och svenska forskare, politiker och opinionsbildare för att få nya perspektiv på frågan.

Medverkande: Dr. Irene Becker, Johan Wolfgang Goethe University Frankfurt, Dr. Konrad Hummel, socialchef Augsburg, Charlotte Petri Gornitzka generalsekreterare Rädda Barnen, Johan Pehrson riksdagman Fp, Socialutskottet, Barbara Stolterfoht, fd. socialminister i Hessen, Uwe Optenhoegel Chef, FES Norden och från Institutet för Framtidsstudier: professor Johan Fritzell, docent Anders Nilsson, docent Olof Bäckman, VD Joakim Palme.

Konferensen hålls på svenska och tyska med simultantolkning.

Program:

9.30 Välkomstord Uwe Optenhoegel och Joakim Palme
9.40 Fattigdomsutvecklingen från ett tyskt perspektiv
Irene Becker
10.00 Segregation och ofärd från ett svenskt perspektiv
Johan Fritzell, Olof Bäckman och Anders Nilsson
10.20 Kaffe
10.40 Panel: Inledningar av Barbara Stolterfoht och Konrad Hummel. Kommentarer från Charlotte Petri Gornitzka och Johan Pehrson
12.15 Avslutning
Moderator: Carl Tham

Tid: Tisdag den 13 november 9.30-12
Plats: Studio 3, Kulturhuset, Stockholm
Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se eller
fax 08-24 50 14 senast 7 november. Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.


NOTERA att man behöver bekräftelse på anmälan för att få delta i seminariet.

Kontaktinformation
Institutet för Framtidsstudier
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera