Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2007

Fler kvinnor inom IT ger ökad tillväxt

Fler kvinnor inom IT innebär stora vinster för samhället. Det skulle ge nya perspektiv och chans att utveckla nya områden, konstateras i handlingsplanen “Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt” som KTH har tagit fram. Särskilda forskningsmedel till kvinnor, och föräldraledighet som merit för ledarskap finns bland föreslagna åtgärder. 24 oktober tar infrastrukturminister Åsa Torstensson emot planen på KTH.

Det är inte kvinnorna som är ansvariga för att de är i minoritet inom IT-området, det är ett samhälls- och teknikutvecklingsproblem. Det slås fast i handlingsplanen “Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt”, som har tagits fram på uppdrag av regeringen. Handlingsplanen innehåller åtgärder för regeringen, näringslivet, lärosätena.

– Lite tillspetsat kan man säga att utbildningar och karriärvägar inom IT-sektorn i dag är uppbyggda av män för män. Perspektivet kan inte vara mycket annorlunda eftersom männen så länge dominerat inom näringsliv och på universiteten. Just därför är det så viktigt att samhället sätter fokus på frågorna och kommer med konkreta förslag till förändringar, säger Annika Vänje, som lett arbetet med planen.

Bakgrunden till arbetet är bland annat den låga andelen kvinnor på IT- och datateknikprogrammen och de följder det får i form av få kvinnor i forskningen, inom IT-branschen och inom den IT-verksamhet som allt fler branscher baseras på. Detta innebär stora förluster för samhället som har mycket att vinna på att öka andelen kvinnor inom IT.

– Fler kvinnor in i forskning och utveckling ger fler perspektiv i utvecklingen av ny teknik. Den teknikkompetens som finns hos kvinnor är en outnyttjad resurs som också ökar möjligheterna att utveckla andra områden med hjälp av IT – som medicin, hållbar utveckling och bioteknik, säger Annika Vänje.

Rekryteringsprocessen är en faktor som handlingsplanen lyfter fram för att öppna IT-sektorn för fler kvinnor. Det måste bli tydligt vilka kriterier som gäller, vilka karriärvägar som finns och vilka nätverk som är viktiga för karriären. Bland åtgärderna märks också föräldraledighet som merit för ledarskap och särskilda forskningsmedel till kvinnor.

Kontaktinformation
Kontakt
Annika Vänje, 08-563 085 00, annika.vanje@hsv.se, annivn@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera