Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 september 2007

Ny rapport ute:Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd

Ribban har höjts för vad den enskilda medborgaren förväntas klara av. Företeelser som välfärdsstaten tidigare hade inflytande över t ex välja skola till barnen, välja elbolag, teleoperatör, pensionsfond, alkoholmängd, arbetstider, husläkare och olika vårdformer, ligger idag ofta på individen att själv ha kontrollen över. Vi ställs inför nya förutsättningar och krav i vår medborgarrelation till staten. Har medborgaren därmed blivit mer “självstyrande”: en expert på sitt eget liv och med större ansvar? Hur skall denna utveckling tolkas?

En grupp samtidshistoriker har analyserat brytningar mellan olika rättviseprinciper och olika traditioner i den nordiska politiska kulturen och prövat dem på den historiska utvecklingen under 1900-talet. De finner långsiktiga förändringsprocesser i synen på demokrati och medborgarskap och pekar ut det generella i utvecklingen på många områden. Samma slags distinktioner och spänningar mellan individuella rättigheter och universalism, mellan offentligt och privat och mellan diskurs och praktik återfinns samtidigt inom skilda politikområden. Motsättningarna kan spåras bland annat i socialpolitiken, skattepolitiken, alkoholpolitiken, biståndspolitiken, bostadspolitiken och inom fackföreningsrörelsen. Detta signalerar en spänning mellan den form av demokrati och rättvisa som vuxit fram i Norden och de individuella rättigheter grundade i lag som andra politiska system slår vakt om. Men alla politikområden går inte åt samma håll. Boken visar också att korsande styrningsprinciper utvecklas sida vid sida och aktörerna inte alltid agerar på ett logiskt sätt.

Medverkande i boken är en grupp yngre historiker från Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, Forum för samtidshistoria vid Universitetet i Oslo och Institutet för framtidsstudier i Stockholm.

Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd, nr 7 i skriftserien Framtidens samhälle
Rapporten kostar 150 kr exkl. porto
och kan beställas via info@framtidsstudier.se

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta
Christina Florin, tel 070-3221951

Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera