Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2007

Föräldrar till cancersjuka barn känner ensamhet

När det verkligen gäller står man ensam. Så upplever med tiden en del föräldrar till cancersjuka barn stödet från omgivningen, visar en studie från Karolinska Institutet.

Forskarna vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa talar om en existentiell ensamhetsupplevelse som kan öka hos en del av föräldrarna till de allvarligt sjuka barnen. Det är inte bara tilltron till släkt, vänner och vårdapparat som blir tilltufsad. Själva grundtryggheten i tillvaron får sig en törn.

– När vi jämförde föräldrarnas förhållningssätt tidigt efter att barnet fått sin diagnos med hur de upplevde situationen långt senare, upptäckte vi att flertalet av dem som förändrat sin upplevelse av omvärlden hade fått en mer negativ bild, säger Annika Lindahl Norberg, en av forskarna bakom studien.

I studien följde forskarna 52 föräldrar i upp till 2,5 år efter barnets cancerdiagnos. Föräldrarna fick själva värdera grad av depression och tilltro till omgivningen utifrån särskilda mätskalor. Första mätningen skedde under de sex första månaderna under barnets behandling. Vid uppföljningen var cancerbehandlingen avslutad för samtliga barn.

Särskilt de föräldrar som visade tidiga depressiva symptom utvecklade en mer negativ upplevelse av omgivningens stöd i samband med barnets cancersjukdom.

– Om vi kan identifiera tidiga depressiva reaktioner hos föräldrarna och erbjuda nödvändiga stödåtgärder så kan vi mildra och kanske hindra bestående negativa psykosociala konsekvenser. Vinnare blir inte bara föräldrarna utan även barnet, säger docent Krister Boman, forskningsledare och ansvarig för projektet där studien ingår som en del.

För en del, där förändring sker, är den existentiella krisen dock inledningen till en mer positivt upplevd omvärld. Forskarna tolkar utfallet som att den kraftiga livskrisen kan resultera i en förändrad syn på livet, vare sig det är i negativ eller positiv riktning. Projektet stöds av Barncancerfonden och Cancer- och trafikskadades riksförbund.


Publikation:
“Parents’ Perceptions of Support When a Child Has Cancer: A Longitudinal Perspective”
Annika Lindahl Norberg, Krister Boman
Cancer Nursing. 30(4):294-301, juli/augusti 2007

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Fil dr, leg psykolog Annika Lindahl Norberg
Tel: 08-517 719 50
E-post: Annika.Lindahl@ki.se

Docent, leg psykolog Krister Boman
Tel: 08-517 749 31
Mobil: 070-788 33 05
E-post: Krister.Boman@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera