Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 augusti 2007

Livets scener och dödens platser: ny avhandling om bronsåldern i södra Bohuslän

I Kareby socken i södra Bohuslän ligger Faxehögen. Här begravdes en kvinna någon gång under den äldre bronsåldern (1800-1100 f Kr). Med sig i graven hade hon stora vackra bronssmycken och en bronsdolk (vilket var ovanligt i kvinnors gravar) och hennes grav är det rikaste fyndet från bronsåldern i hela Bohuslän. Kvinnan hade dessutom begravts i en gravhög, inte under stenröse eller stensättning som var de vanliga gravarna under bronsåldern. Vem var hon? Och varför begravdes hon på ett sätt som markerade henne som speciell och utvald? Det svarar arkeologen Susanne Selling på i sin avhandling vid Stockholms universitet.

Forntiden gömmer en mängd olika möjligheter. Det visar sig på ett tydligt sätt i ett område strax norr om Göteborg som arkeologen Susanne Selling undersökt. Utifrån det material som finns tillgängligt visar hon i sin avhandling vid Stockholms universitet att olika regioner, som visserligen delade likartade traditioner, också kan uppvisa en lokal särart.

Bohusläns bronsålder har länge knutits till den äldre bronsålderns gravrösen och den yngre bronsålderns hällristningar. Men det som kompletterar vår kunskap om det vardagliga livet har lämnats därhän menar Susanne Selling.

– Det finns fynd av brons, flinta och keramik som hjälper oss att förstå var människor har levt och det finns lämningar som inte kan klassas som varken boplatser eller gravar. De är platser som kan beskrivas som både livets scener och dödens platser, säger Susanne Selling.

Faxekvinnan kom till Karebyområdet under den äldre bronsåldern (ca 1300 f Kr). Med henne kom en gravläggningstradition som anpassades efter en lokal föreställningsvärld.

– Hennes roll som medlare mellan människor och det övernaturliga skapade en fornlämning som byggdes av de personer som kände henne och som hade influerats av hennes roll i deras samhälle, berättar Susanne Selling.

Högen som Faxekvinnan begravdes i har stått kvar genom århundraden och årtusenden. Trots att Faxekvinnan själv glömts bort har gravhögen spelat en roll som gränsmarkör, som samlingsplats och framförallt som ett samlande minne för bygdens historia och förhistoria.

– Det har varit och är mycket intressant att utforska hur människorna under bronsåldern har kombinerat det lokala och det långväga och på vilket sätt de inspirerats av det exotiska i sitt vardagsliv, säger Susanne Selling.

Susanne Selling disputerade den 21 april 2007 vid Stockholms universitet med avhandlingen “Livets scener och dödens platser. Om bronsålder i södra Bohuslän utifrån en gravläggning i Faxehögen, Kareby socken.”
Hon är uppväxt i Göteborg och på Tjörn och arbetar just nu med utgrävningar i samband med utbyggnaden av E 6 i norra Bohuslän.

Kontaktinformation
För bild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-16 4090.

Ytterligare information
Susanne Selling, tfn 0708-24 90 90, e-post susanne.selling@ark.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera