Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2007

Solning har dubbelroll för hudcancer

Solning skadar inte bara hudcellernas DNA, utan kan också förhindra att de skadade cellerna begår självmord. Värmen och UV-strålningen stimulerar bildningen av ett protein som motverkar cellernas programmerade celldöd. Detta ökar risken för hudcancer, visar forskning vid Linköpings universitet.

Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer, och dessutom den som ökar mest bland ljushyade personer. Om den inte behandlas växer tumören snabbt och sprids till andra organ i kroppen. I Sverige drabbas 2 100 personer varje år och 400 dör av sjukdomen.

Det är pigmentcellerna med sitt innehåll av det bruna färgämnet melanin som står i fokus, både för den efterlängtade solbrännan och för utvecklingen av melanom. Dessvärre är de motståndskraftiga mot programmerad celldöd och det finns ytterst lite kunskap om hur celldöd regleras i dessa celler.

Nu visar doktoranden Cecilia Bivik i sin avhandling i dermatologi att såväl värmen som UV-strålningen stimulerar bildningen av ett protein kallat Hsp70. I studier på kulturer av mänskliga pigmentceller demonstreras att detta protein effektivt förhindrar programmerad celldöd. Solning kan alltså leda till ökad mängd av detta protein i huden, och därmed risk för att celler med DNA-skador efter solstrålningen överlever och senare kan leda till utveckling av malignt melanom. Hsp70 kan därför vara ett intressant målprotein för att förebygga och behandla malignt melanom.

Den ultravioletta strålningen förekommer i två våglängdsområden, UVA och UVB. Solskyddskrämer filtrerar framförallt bort UVB-strålar eftersom de ansetts mest skadliga. I en annan avhandling visar Petra Wäster att även den mer långvågiga UVA-strålningen orsakar flera typer av skador på pigmentcellerna, som kan bero på bildningen av reaktiva molekyler (fria radikaler). Av studien framgår också att antioxidanten E-vitamin ger ett mycket bra skydd, samt att proteinet p53 har en viktig tumörskyddande roll genom att starta celldödsprogrammet i skadade celler.

Avhandlingen Regulation of UV induced apoptosis in human melanocytes av Cecilia Bivik lades fram 25 maj.

Petra Wäster lade fram sin avhandling UVA/B induced redox alterations and apoptosis in human melanocytes 5 juni.

Kontaktinformation
Cecilia Bivik 013-174545 (bostad), cecbi@ibk.liu.se
Petra Wäster 013-174736 (bostad), petla@ibk.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera