Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2007

Datorer för ett bättre arbetsliv

Datorn, vårt mest använda arbetsverktyg, har inneburit stora förändringar i arbetslivet. Hur datorer och datorsystem ska utformas för att bidra till hälsosamt och effektivt arbete står i fokus för en internationell konferens i Stockholm 21-24 maj 2007.

TCOs kvalitets- och miljömärkning av bildskärmar är ett bra exempel på medvetet miljöarbete inom datorområdet. På 15 år har strålningen från skärmarna halverats, utsläppen av bromerade flamskyddsmedel har minskat och stora energimängder har sparats. I dag använder en halv miljard människor jorden runt en TCO-märkt bildskärm som arbetsverktyg på arbetsplatser, i skolor och hemma.

Den största förändringen i våra arbetsförhållanden på grund av den ökade datoranvändningen rör hur vi använder kroppen. Varierade arbetsrörelser ersätts med samma rörelser för en mängd olika uppgifter. Följderna är flera och omdiskuterade – skadligt för kroppen, effektivt för organisationen, tråkigt för individen? På konferensen “Work with Computing Systems” möts forskare och praktiker för att diskutera dessa frågor.

Andra frågor på agendan är: Mobil teknik – fungerar designen för användning under förflyttning? Äldre i arbetslivet – hur använder de IT? Ett av konferensens mål är att få en bild av hur arbetsförhållandena vid arbete med datorsystem ser ut i förhållande till människors behov. Man vill också förbättra kunskaperna om hur hälsoaspekter kan inkluderas i systemutvecklingsprocessen.

Huvudarrangörer för konferensen är KTH och Vinnova, med Arbetsmarknadsstyrelsen, LO, TCO Development och Arbetslivsinstitutet som medarrangörer. Konferensen äger rum på KTH. Representanter för media är välkomna att delta.

Tid: måndag 21 maj-torsdag 24 maj 2007
Plats: Lindstedtsvägen 22-24, KTH Campus Valhallavägen, Stockholm

Kontaktinformation
För mer information om konferensen, kontakta
Tomas Berns, Ergolab, 08-664 64 30, tomas.berns@ergolab.se
Allan Toomingas, Arbetslivsinstitutet, 08-619 67 73, allan.toomingas@ali.se
Yngve Sundblad, KTH, 08-790 7147, y@kth.se

För frågor kring deltagande från media, kontakta
Helena Tobiasson, KTH, 08-7909273 tobi@csc.kth.se
Henrik Brånstad, VINNOVA, 08-473 30 30 Henrik.Branstad@VINNOVA.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera