Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2007

Barn med adhd har svårt att få kompisar

Barn med starka symptom på adhd har svårt att anpassa sig till sociala situationer och ogillas av andra barn. Flickor med adhd har mer problem med kamratrelationerna än pojkar. Det visar Sofia Diamantopoulou vid institutionen för psykologi i sin avhandling, som granskas vid Uppsala universitet den 16 maj.

Sofia Diamantopoulou har undersökt problematiska kamratrelationer hos barn i åldern nio till tolv år. Studien visar att barn med starka adhd-symptom som hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter ogillas bland kamraterna. Sambandet mellan problematiska kamratrelationer och adhd-symptom förstärks dessutom av att de här barnen har bristande exekutiva funktioner, det vill säga svårt att planera och kontrollera sina handlingar, samt svårt att ge och ta i sociala situationer.

– Resultaten tyder på att barns sociala anpassning inte bara kan försvåras av störande beteende som hyperaktivitet, utan också av oförmåga att uppfatta och tolka social information, säger Sofia Diamantopoulou.

Flickor med den här typen av problem möts av mer ogillande och har svårare att få kamrater än pojkarna, vilket tyder på att dessa egenskaper inte passar in i vår kulturella stereotyp för hur flickor ska vara.

– Förmågan att skaffa sig vänner, upprätthålla vänskapsrelationer och tillhöra en kamratgrupp kräver både komplext tänkande och sociala färdigheter. De här kunskaperna är viktiga för att barnen ska kunna utvecklas till välfungerande individer, säger Sofia Diamantopoulou.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Sofia Diamantopoulou, 018-471 68 02, e-post: Sofia.Diamantopoulou@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera