Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2007

Adhd förändras med åldern

Adhd är inget statiskt syndrom, och de neuropsykologiska störningar som bidrar till de typiska beteendesymptomen kan variera med barnets ålder och utvecklingsnivå. För att öka förståelsen för sambandet mellan dessa störningar och symptom är det därför viktigt att beakta åldern, menar Karin Brocki som disputerade vid Uppsala universitet den 3 maj.

Barn med adhd har nedsättningar i så kallade exekutiva funktioner, det vill säga förmågan att organisera sitt handlande för att uppnå ett visst mål. Ett effektivt exekutivt fungerande kräver framför allt förmåga att hålla fast vid målet i framtiden (arbetsminne) samt att kunna skjuta upp eller hämma lockelsen att göra sådant som inte passar in i det målinriktade beteendet (inhibition). Karin Brocki har i sin avhandling studerat störningar i de här två funktionerna i relation till adhd-symptom, som uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet. Hennes perspektiv är att adhd bör förstås som en extrem av eller en utvecklingsförsening i funktioner och beteenden som förekommer hos alla individer, om än i olika utsträckning.

Sammantaget visar resultaten en tydlig koppling mellan brister i arbetsminnet och inhibition, och adhd-symptom.

– Speciellt intressant är att de här funktionernas betydelse i relation till adhd-symptom verkar variera beroende på barnets utvecklingsnivå eller ålder. Brister i inhibition är framträdande framför allt hos yngre skolbarn i relation till både hyperaktivitet och uppmärksamhetssvårigheter, medan det hos äldre skolbarn finns ett samband mellan bristande arbetsminne och uppmärksamhetssvårigheter, säger Karin Brocki.

Adhd bör därför tolkas som ett utvecklingssyndrom som förändras med tiden. Barnets ålder är enligt Brocki en viktig faktor som bör beaktas, inte bara för att förstå de beteendesymptom som är förknippade med adhd men också i relation till neuropsykologiska faktorer.

– Resultaten tyder på att både diagnostiken och behandlingen av adhd bör anpassas efter barnets ålder, menar hon.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Karin Brocki, 018-471 22 24, 073-682 43 63, e-post: karin.brocki@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera