Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2007

Cancerpatienter kan få snabb smärtlindring via nässpray

Smärtstillande läkemedel som nässpray kan vara ett bra alternativ när man vill uppnå snabb smärtlindring. Ulrika Espefält Westin har undersökt hur läkemedel transporteras direkt till hjärnan via luktnerverna, en metod som kan användas till exempel för att ge cancerpatienter morfin med nässpray. Hon försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 11 maj.

Med hjälp av studier på möss och råttor har Ulrika Espefält Westin fastställt att morfin transporteras via luktnerverna till hjärnan. I en studie på råttor har hon också undersökt vilka mängder läkemedel som kunde transporteras på detta sätt. Hon har jämfört hjärnkoncentrationerna efter att morfin getts genom näsan respektive som injektioner. Nässprayen visade sig ge höga hjärnkoncentrationer, och här var transporten via luktnerverna av stor betydelse för den snabba effekten.

Ulrika Espefält Westin har också studerat hur bra olika typer av slemhinnor tar upp smärtstillande substanser. Hon har använt sig av en modell, i vilken hon har undersökt skillnaden i genomsläpplighet mellan vanlig nässlemhinna och luktslemhinna, båda från gris. Förutom morfin har hon också gjort studier med migränläkemedlet dihydroergotamin (DHE) i flytande form och som en ny pulverberedning.

Resultaten visade ingen skillnad i absorption mellan de båda formerna av DHE, som dock transporterades klart bättre över luktslemhinnan än över den vanliga nässlemhinnan. Morfin transporterades lika bra över båda slemhinnetyperna.

– Det här innebär att läkemedel kan ta en genväg till hjärnan via luktnerverna, säger Ulrika Espefält Westin.

– Avhandlingen visar att den här typen av läkemedelstransport bör studeras vidare. Den är speciellt intressant för nässprayer som har effekter på det centrala nervsystemet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ulrika Espefält Westin, 018-471 41 49, 0708-120 258.
E-post: Ulrika.Espefalt_Westin@farmaci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera