Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2007

Tidig operation av testikelmissbildning skyddar mot cancer

Pojkar som föds med bara en testikel – så kallad icke nedstigen testikel – löper betydligt större risk att drabbas av testikelcancer som vuxna än andra pojkar. En ny studie från Karolinska Institutet visar nu att risken att drabbas av testikelcancer är mer än fem gånger så stor om man väntar med operation till efter tretton års ålder.

– Det är första gången som en tydlig åldersgräns definierats där vi kan se att risken för cancer ökar kraftigt om inte operationen görs i tid. En skarp gräns går vid trettonårsåldern, säger docent Olof Akre, som lett studien.

En av de vanligaste medfödda missbildningarna är att pojkar föds med bara en testikel i pungen. Den andra ligger då vanligtvis kvar i ljumsken. Med ett kirurgiskt ingrepp rättas felet till. Sedan tidigare vet man att missbildningen ökar risken för såväl infertilitet som testikelcancer.

I studien, som presenteras i New England Journal of Medicine, ingick nästan 17 000 män i Sverige som 1964 till 1999 opererats för icke nedstigen testikel. Uppgifter har hämtats från patientregistret och följts upp via Cancerregistret. 56 fall av testikelcancer konstaterades under den aktuella perioden. De som opererades före tretton års ålder löpte en drygt fördubblad risk att insjukna i cancer jämfört med den allmänna befolkningen. Om ingreppet gjordes efter tretton års ålder var risken drygt fem och en halv gång så stor.

– Det tycks vara viktigt att korrigera missbildningen före puberteten. Vi studerar nu vidare hur fertiliteten påverkas beroende på tidpunkten för operation. Enligt dagens rekommendationer bör ingreppet göras före ett års ålder, säger Olof Akre.

Testikelcancer drabbar cirka 250 män om året i Sverige och är den vanligaste cancerformen hos unga män. Mer än 95 procent av dem som insjuknar botas genom kirurgisk och onkologisk behandling.

Studie:
“Age at Surgery for Undescended Testis and Risk of Testicular Cancer”
Andreas Pettersson, Lorenzo Richiardi, Agneta Nordenskjold, Magnus Kaijser och Olof Akre
New England Journal of Medicine, 3 maj 2007

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Docent Olof Akre,
Institutionen för medicin Solna
Tel: 08- 517 793 24
Mobil: 070-964 04 04
E-post: olof.akre@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 83895
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera