Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 april 2007

Hockeyfans mer demokratiska än politiska debattörer på nätet

Det är dags att sluta se idrottssupporters diskussioner på nätet som triviala och odemokratiska.- Idrottssupporters diskussioner på nätet kan vara både mer seriösa och demokratiska än vad politiska diskussioner är, säger Anders Svensson som undersökt de nya plattformarna för politiska och opolitiska diskussioner på nätet. Även frågor som inte kommer upp i media behandlas på plattformarna.

Internet har skapat nya plattformar för såväl politiska som opolitiska gemenskaper och diskussioner. Det kan ses som ett uttryck för internets demokratiska potential. För att undersöka hur demokratiska dessa är har ett diskussionsforum för ishockeysupporters analyserats. Närmare 4000 diskussionsinlägg, postade till webbplatsen hvfantasten.com under tre säsonger av elitserien i ishockey, 1999-2002, har studerats.

– Frågeställningen är om ett sådant opolitiskt forum kan betecknas som offentligt och diskussionerna som kommunikativa, demokratiska och deliberativa, säger Anders Svensson, till vardags lärare i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
– Jämfört med politiska diskussioner på Usenet och America Online frågar deltagarna i diskussionen om ishockey något mindre efter information från andra och använder något färre argument. Å andra sidan reflekterar man över och besvarar i betydligt högre utsträckning andras inlägg i debatten. Man är också långt ifrån så homogen i sina uppfattningar som politiska debattörer. Att vara en hängiven supporter till klubben innebär inte okritisk beundran. Deltagarna uppfattar det snarare som sin skyldighet att vara kritiskt granskande för att klubben ska nå framgång. Det innebär att diskussionen på HV-fantasten visar goda deliberativa drag, till och med något bättre än diskussioner online om politik.

– En annan viktig förtjänst är att deltagarna tar upp många frågor som massmedierna berör lite eller inte alls. Forumet är på så vis en alternativ offentlighet men också oppositionell därför att deltagarna ofta uppvisar starkt avvikande uppfattningar jämfört med ishockeyns och mediernas aktörer.
– Språket är långt ifrån lexikalt och grammatiskt perfekt men accepteras som fullt begripligt, fortsätter Anders Svensson. De källkritiska problemen med faktaförmedling och anonymitet på nätet blir högst sällan något problem i diskussionen. Det gemensamma intresseobjektet; ishockeyn och HV71, är för viktigt att föra en manipulativ och fiktiv diskussion om. Däremot utmanas möjligheterna till ömsesidig förståelse när deltagarna har alltför skilda normativa synsätt. Förståelsen är dock överlag tillräcklig för att debatten ska fortgå och utvecklas.

– Det krävs kunskap om debattens normer och etiketten på nätet för att kunna delta, vilket är ett uttryck för ojämlika förutsättningar för deltagandet. Diskussionen är ordnad genom att speciella teman diskuteras med inriktning på att lösa problem som har med HV71, supporterkulturen och själva diskussionen att göra. Debatten är också beroende av medier, dels som underlag för diskussionen, dels för sin existens som offentligt samtal. Diskussionen är på så vis ingen spontan, jämlik och medieoberoende social konversation utan en problemlösande demokratisk diskussion – ett offentligt samtal som visar upp både kommunikativa och deliberativa drag.

Avhandlingens titel: Från norra ståplats till cyberspace.

Tid och plats för disputation: Fredagen den 13 april 2007, kl. 13.15, Hörsal E44, Handelshögskolan
Vasagatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Anders Svensson, tel 036-101463(arb.), 070-5889348(mob.)
e-post:.anders.svensson@hlk.hj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera