Artikel från Lunds universitet
2 april 2007

Svamp-ämne mot prostatacancer?

Kan ett ämne från en svamp som växer på förruttnande trä ge bot mot svårbehandlad prostatacancer? Det hoppas i alla fall forskare vid Lunds universitet. I ett tvärvetenskapligt samarbete mellan urologer och molekylärbiologer i Malmö och kemister i Lund ska man försöka utveckla detta ämne till ett medel mot vissa former av prostatacancer.

Prostatacancer är med nära 10 000 nya fall om året den vanligaste cancerformen för män i Sverige. Sjukdomen utvecklas ofta långsamt, men andelen mer aggressiva former av prostatacancer ökar. Det är mot de tumörer som inte kunnat behandlas med kirurgi eller strålning, och som inte heller svarar på hormonbehandling, som svamp-ämnet galiellalakton skulle kunna användas.
– I våra försök har detta ämne hejdat tillväxten av cancerceller både i djurförsök och i laboratorieförsök, säger forskaren Rebecka Hellsten. Den forskargrupp hon ingår i har nyligen fått ca 1.3 milj kr av Holger K Christiansens fond i Danmark. Forskargruppen består av dr Rebecka Hellsten och professor Anders Bjartell från avdelningen för urologisk cancerforskning vid UMAS i Malmö, samt professor Olov Sterner och dr Martin Johansson från avdelningen för organisk kemi i Lund.
Olov Sterner och hans medarbetare forskar om organiska molekyler från växter, svampar och havsorganismer, och hur de kan utnyttjas för att utveckla läkemedel eller industriellt användbara ämnen. De har utvecklat en syntetisk metod att framställa svamp-ämnet och man ska nu ska försöka utveckla ämnet vidare så att det blir ännu effektivare mot tumörceller.
Den svamp från vilken ämnet galiellalakton kommer heter Galiella rufa och växer i klungor på gammalt trä i östra Nordamerika. Svamparna är skålformade, mörka utanpå och rödgula inuti, och några cm stora. Att ett ämne från just denna svamp kan vara verksamt mot prostatacancer upptäcktes i samband med en sökning som en tysk forskargrupp gjorde, när de testade extrakt från olika svamparter på jakt efter ämnen som kunde störa en viss signaleringsväg hos mänskliga celler.
– De tyska forskarna hade inte prostatacancer i åtanke, men den signaleringsväg som studien gällde finns också hos just dessa tumörceller. Om vi kan förändra svamp-ämnet på konstgjord väg så att det påverkar tumörcellernas signalering på ett ännu starkare sätt, så kunde det bli ett medel mot tumörer som man idag inte rår på, säger Rebecka Hellsten.

Mer information Rebecka Hellsten, 040-337903 eller 0708-678 688, Rebecka.Hellsten@med.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera