Artikel från Umeå universitet
8 mars 2007

Blockering av kaliumjonflöden dödar lungcancerceller

Cancerceller som blivit okänsliga för det ofta använda cellgiftet cisplatin kan genom blockering av kaliumjonupptaget med läkemedel åter göras känsliga för cellgiftet. Det visar Britta Andersson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 16 mars.

Apoptos är en typ av celldöd som normalt aktiveras hos oönskade celler och skyddar kroppen mot exempelvis tumörbildning. Ett minskat cellulärt innehåll av kaliumjoner är nödvändigt för att celler ska dö genom apoptos. I cancerceller är apoptosmekanismen störd eller helt avstängd.

Malignt mesoteliom i lungsäcken är en relativt ovanlig form av cancer som oftast orsakas av exponering för asbest. Vid behandling av tumörsjukdomar används vanligtvis cellgifter. Tumören kan dock utveckla okänslighet mot cellgiftet och sluta svara på behandlingen, ett vanligt kliniskt problem. Från en patient med malignt mesoteliom har en odlingsbar cellinje (P31) tagits fram. Genom konstant behandling av cellerna med cisplatin utvecklades också en cisplatinokänslig variant. Dessa celler har sedan använts som modell för att studera malignt mesoteliom och cisplatinresistens.

I avhandlingen visas att den digitalisliknande drogen ouabain kan blockera upptaget av kaliumjoner samt att svampmedlet amfotericin B kan stimulera utflödet av kaliumjoner hos cisplatinkänsliga celler. Kombinationen av dessa substanser ledde till en minskning av det cellulära kaliumjoninnehållet i cisplatinkänsliga celler medan de okänsliga cellerna var opåverkade. Behandling med ouabain orsakade apoptos i båda cellinjerna. Effekten förstärktes markant i kombination med amfotericin B. Vid behandling av de okänsliga cellerna med cisplatin krävdes en fyra gånger högre koncentration för att orsaka celldöd i lika stor omfattning som de känsliga cellerna. Ouabain förstärkte effekten av den lägre koncentrationen av cisplatin eftersom cisplatinokänsliga celler dog i samma omfattning som om de behandlats med en fyra gånger högre koncentration av cellgiftet.

Avhandlingens resultat utgör grunden för fortsatta experimentella studier. På längre sikt kan läkemedel som påverkar cancercellers kaliumjonbalans förbättra effekten av de cellgifter som idag används vid behandling av malignt mesoteliom och andra former av cancer.

För mer information, kontakta Britta Andersson via e-post britta.andersson@medbio.umu.se eller mobiltelefon 073-844 04 25.

Britta Andersson är född och uppvuxen i Kalix.

Fredagen den 16 mars försvarar Britta Andersson, Institutionen för medicinsk biovetenskap samt Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Manipulation of potassium ion fluxes to induce apoptosis in lung cancer cells. Svensk titel: Manipulering av kaliumjon flöden för att inducera apoptos i lungcancer celler.
Disputationen äger rum kl 9.00 i hörsal Betula, byggnad 6M, Umeå universitet. Opponent är Ola Brodin, docent vid onkologiska kliniken, divisionen för hematologi och onkologi, Södersjukhuset, Stockholm.

Kontaktinformation
Porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera