Artikel från Karolinska Institutet
5 februari 2007

Värktabletter hjälper mot barncancer

Neuroblastom är en cancerform som uppstår i nervsystemet och är den tumörtyp som oftast drabbar små barn. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att en vanlig typ av värktabletter både kan hindra utveckling av neuroblastom och bidra till en effektivare behandling av sjukdomen.

Resultaten gäller celecoxib, en smärtstillande och anti-inflammatorisk substans som verkar genom att hämma effekten av det inflammatoriska enzymet Cox-2. I en studie som presenteras i tidskriften Clinical Cancer Research framgår att celecoxib även har effekt mot neuroblastom – en tumörtyp som är beroende av Cox-2 för att växa och sprida sig.

Forskarna har visat att celecoxib har en hämmande och förebyggande verkan på tumörutvecklingen hos råttor. Substansen visade sig dessutom kunna förstärka effekten av olika cytostatika som idag används för att behandla neuroblastom.

– Värktabletterna kan både hindra cancerns snabba celldelning och tillväxt, samt strypa de blodkärl som förser tumören med syre och näring, säger John Inge Johnsen, barncancerforskare vid Karolinska Institutet.

Forskarna drar slutsatsen att celecoxib är ett potentiellt läkemedel mot neuroblastom, eventuellt i kombination med andra läkemedel.

– Men det gäller att välja rätt kombination, celecoxib kan också motverka enstaka cytostatikas effekter mot cancer påpekar Per Kogner, professor vid Karolinska Institutet och barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Resultaten i cellodling och hos djur ses vid koncentrationer som forskarna redan uppmätt hos barn som får medicinen. De planerar nu att gå vidare med kliniska prövningar som ska avgöra på vilket sätt celecoxib kan användas för att behandla neuroblastom hos barn.

Forskningen stöds av Barncancerfonden och Cancerfonden.


Publikation:
“Celecobix prevents neuroblastoma tumor development and potentiates the effect of chemotherapeutic drugs in vitro and in vivo”
Clinical Cancer Research, 1 februari 2007

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Barncancerforskare John Inge Johnsen
Tel: 08-517 775 15
Mobil: 070-664 06 43
E-post: John.Inge.Johnsen@ki.se

Professor Per Kogner
Tel: 08-517 735 34
Mobil: 070-571 39 07
E-post: Per.Kogner@ki.se

Presskontakt:
Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera