Artikel från Karolinska Institutet
30 oktober 2006

Underkänt för många cancertester på nätet

Många självtester för cancer på Internet uppfyller inte EU:s kvalitetskriterier, visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet. – Människor som söker hälsoinformation på Internet måste uppmärksammas på att det finns undermålig sådan, säger Alexandra Ekman, medicine doktor.

Allt fler människor använder Internet för att ta reda på fakta om sjukdomar och läkemedel. På vissa sajter kan man testa sig själv och se vilken risk man löper för att få en viss typ av cancer. Alexandra Ekman undersökte sådana sajter 2001, 2002 och 2005 och resultatet visade att ingen av dem uppfyllde samtliga av EU:s kvalitetskriterier.

– De flesta sajter är amerikanska men internationellt tillgängliga. Informationen vi fann höll inte särskilt hög nivå enligt de kvalitetskriterier vi använde. Det saknas dessutom en konsensus om vilka kvalitetskriterier som sajterna borde följa, säger Alexandra Ekman.

Men Alexandra Ekman understryker att det även finns fungerande sajter för riskbedömning av sjukdomar. Hennes avhandlingsarbete började som en kartläggning i samband med att Karolinska Institutet byggde upp sajten “Testa din cancerrisk”. Förlagan till den svenska sajten har tagits fram av Harvard Center for Cancer Prevetion och håller enligt Alexandra Ekman hög kvalitet.

I sin doktorsavhandling visar hon också på Internets möjligheter inom det nya forskningsfältet e-epidemiologi. Informationsinsamling kring sjukdomar har traditionellt sett skett med pappersenkäter, men mycket talar för att webbenkäter via Internet ger ett lika bra resultat.

– Sverige passar ypperligt för den här typen av forskning eftersom vi har populationsbaserade register av olika slag, och att användandet av Internet är så stort. I vissa åldersgrupper är det nästan hundra procent, säger hon.

pidemiologi är läran om hur sjukdomar sprids I populationer, samt hur risk- och friskfaktorer samverkar med dessa. I en epidemiologisk studie följer man ofta en stor grupp människor över tid, för att till exempel titta på hur deras levnadssätt påverkar risken för en viss sjukdom.

Avhandling: “The Use of World Wide Web in Epidemiology Research” av Alexandra Ekman vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. ISBN: 91-7140-948-3. Ladda ner på http://diss.kib.ki.se/index_se.cfm#thesis

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Med dr Alexandra Ekman
Tfn: 08-524 878 15 eller 070-492 10 24
E-post alexandra.ekman@ki.se

KIs pressjour
Tfn: 08-524 860 77
E-post: ulla.bredberg@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera